Czy GIS to pieniądz?

Na tegorocznej wystawie Cebit '95 w Hannowerze, aż dwie spośród kilkunastu polskich firm prezentowały własne produkty przeznaczone na rynek systemów informacji przestrzennej (GIS). Były to: szczecińska firma Autocomp Electronics oraz warszawska Inter-Design.

Na tegorocznej wystawie Cebit '95 w Hannowerze, aż dwie spośród kilkunastu polskich firm prezentowały własne produkty przeznaczone na rynek systemów informacji przestrzennej (GIS). Były to: szczecińska firma Autocomp Electronics oraz warszawska Inter-Design.

Powiązanie numerycznej mapy terenu z informacjami ze stowarzyszonej bazy danych otwiera przed producentem tego typu narzędzi i aplikacji tak szerokie możliwości zastosowań, że starają się wejść z nimi na rynki zagraniczne. Powodzenie tych starań jest tym bardziej realne, że obie firmy mogą pochwalić się swoimi produktami zaimplementowanymi i działającymi poza granicami naszego kraju.

Bez wątpienia zachodni rynek zastosowań systemów GIS jest duży i chłonny. Jednym z ciekawszych przykładów zastosowań systemów GIS, który ostatnio robi karierę w USA, jest ich wykorzystywanie w dużych kompaniach telewizji kablowej do wspomagania decyzji marketingowych - ustalania gdzie należy się spodziewać największej ilości potencjalnych klientów i co ich może interesować na ekranach TV. Użycie przestrzennych analiz badań statystycznych wykonanych przy wykorzystaniu komputerowych systemów GIS, może zadecydować o zwielokrotnieniu zysków stosujących je przedsiębiorstw.

Z drugiej strony na rynku krajowym coraz częściej pojawiają się znane produkty o światowej marce. W bieżącym zestawieniu prezentujemy pakiet Atlas GIS, oferowany przez warszawską firmę StrateGIS, który obok omówionego w zeszłotygodniowym numerze CW pakietu MapInfo jest jednym z bardziej znanych systemów przeznaczonych na tzw. rynek desktop-GIS. Na ten sam rynek - upatrując w użytkowniku wyposażonym w komputer osobisty z zainstalowanym środowiskiem Windows głównego klienta oprogramowania GIS - wchodzi także katowicka firma CAIS z systemem MicroGDS.

Przeglądając krajową ofertę tego typu programów łatwo można zauważyć że królują na nim właśnie systemy typu desktop-GIS. Jak dotąd są one głównie wykorzystywane w zastosowaniach związanych z administracją publiczną (ewidencje gruntów, działek, plany zagospodarowania przestrzennego itp.) oraz (coraz częściej) przy okazji prowadzenia różnych ewidencji uzbrojenia terenu (ewidencje sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych).

Czy znajdą swoje miejsce również w zastosowaniach dla polskiego biznesu - np. w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, do opracowywania przestrzennych analiz marketingowych czy w planowaniu i realizacji rozległych instalacji sieciowych? Wejście z ofertą GIS na tak popularną w kraju platformę PC, stwarza już takie możliwości.


TOP 200