Czy BPL zakłóca sygnały radiowe?

Radioamatorzy i co najmniej jedna amerykańska instytucja rządowa twierdzą, że technologia BPL (Broadband Power Line; przesyłanie danych przez sieci zasilające) zakłóca sygnały radiowe.

Jeśli okazało by się to prawdą, to rozwój tej technologii, pozwalającej uzyskiwać tanim kosztem szerokopasmowy dostęp do Internetu, uległby na terenie USA zahamowaniu.

Wśród instytucji podnoszącej ten problem znajdują się Amateur Radio Relay League i Federal Emergency Management Agency, które zgłosiły do U.S. FCC (U.S. Federal Communications Commission) zażalenie twierdząc, że fale radiowe emitowane na krótkich długościach są zakłócane przez cyfrowe sygnały przesyłane przez linie zasilające (technologia BPL).

Zobacz również:

Firmy wspierające technologię BPL mają nadzieję, że będzie ona skutecznie konkurować z inną powszechnie stosowaną technologią szerokopasmowego dostępu do Internetu, z połączeniami xDSL (x Digital Subscriber Line).

Sprawa wymaga szeregu dodatkowych badań, ponieważ jedna strona twierdzi, że technologia BPL zakłóca sygnały radiowe, a druga stanowczo temu zaprzecza. W połączeniach BPL są stosowane specjalne wzmacniaki i modemy, które emitują (tak przynajmniej twierdzi Amateur Radio Relay League) fale radiowe mające takie same długości jakie są używane przez radioamatorów.

Sprawą zamierza się też zająć inna amerykańska agencja rządowa - National Telecommunications and Information Administration (działająca w ramach U.S. Department of Commerce), która przygotowuje się przeprowadzenia stosownych badań. Pierwsze wyniki tych badać mają być opublikowane już w pierwszym kwartale 2004 roku.

Co by nie mówić, nad technologią BPL zawisła poważna groźba. Jeśli zarzuty okazałyby się prawdziwe, to firmy wspierające tę technologię musiałyby wprowadzić do niej istotne modyfikacje. O to oznacza, że proces wdrażania tej technologii uległby znacznemu opóźnieniu.


TOP 200