Czwórka Borlanda

Inprise/Borland ogłosił wprowadzenie na rynek pakietu narzędzi do tworzenia aplikacji w Javie - JBuilder 4.

Inprise/Borland ogłosił wprowadzenie na rynek pakietu narzędzi do tworzenia aplikacji w Javie - JBuilder 4.

Wersje Professional i Enterprise będą dostępne w sprzedaży pod koniec września br., natomiast wersję JBuilder Foundation będzie można pobrać z witryny Borlanda w październiku br.JBuilder 4 wspiera "czysty" standard 2, włącznie z JDK 1.3, oraz standard Enterprise Java Beans 1.1 na 3 platformach: Linux, Solaris i Windows. W pakiet wbudowano klienta wirtualnej maszyny Java firmy Sun - HotSpot. Pakiet umożliwia tworzenie dowolnych rozwiązań Javy: aplikacji, Java Server Pages, apletów i servletów (zgodnie ze specyfikacją Servlet 2.2). JBuilder umożliwia zdalne wykrywanie i usuwanie błędów aplikacjach, działających na dowolnej platformie wspierającej standard Java 2. Nowy JBuilder wspiera zarówno serwer aplikacji Borlanda, jak i serwer WebLogic firmy Bea Systems.

Nowa wersja JBuildera zawiera wiele ulepszeń, ukierunkowanych na usprawnienie tworzenia, kompilacji i testowania kodu. Rozbudowano mechanizmy do pracy grupowej, w tym współpracy przez Internet, i narzędzia do kontroli wersji. Pakiet zwiera także rozbudowane narzędzia do zarządzania danymi - JDataStore 4 - oraz wspiera mechanizm JDBC.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200