Czwarty kwartał - lepiej niż fatalnie

Ostatni kwartał 1992 r. ogólnie uważany był przez dużych reprezentantów przemysłu komputerowego za nie tyle pomyślny, co optymistyczny.

Ostatni kwartał 1992 r. ogólnie uważany był przez dużych reprezentantów przemysłu komputerowego za nie tyle pomyślny, co optymistyczny.

Względem analogicznego okresu 1991 r. średnie obroty wymienionych w tabeli firm (których sumaryczna sprzedaż w IV kw. 1992 r. wyniosła ponad 44 mld USD) spadły tylko o 1 pkt procentowy, przy czym wypracowano ujemny zysk równy prawie minus 4 mld USD. Eksperci twierdzą, iż nie tyle wyniki 1992 r. były dobre, co raczej wyniki roku wcześniejszego były po prostu fatalne. Ostatnie prognozy nt. gospodarki Stanów Zjednoczonych w I kw. br. są jeszcze bardziej optymistyczne. Mówi się o przyspieszeniu wychodzenia z recesji. Prawdopodobnie znajdzie to również odzwierciedlenie nie tylko w kondycji amerykańskiej informatyki.


TOP 200