Cztery razy NAVO

Wrocławska firma zmodyfikowała i rozbudowała swoje pakiety przeznaczone do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Wrocławska firma zmodyfikowała i rozbudowała swoje pakiety przeznaczone do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

NAVO wprowadziła do sprzedaży cztery nowe zestawy NAVO Firma rozszerzone o dodatkowe moduły: Rezerwacje, Samochody i Fiskalny, a także program Produkcja. Zamiast dotychczasowych pakietów NAVO: Firma 1, Firma 2 i Mini Firma, w sprzedaży pojawiły się NAVO Firma Kompakt, Standard, Prestige i Prestige Plus.

Rozszerzenia

Program NAVO Produkcja 3.5 jest narzędziem do wspomagania produkcji oraz małych serii na specjalne zamówienia. Według wrocławskiej firmy, program umożliwia precyzyjne określanie efektywności i przewidywanego zysku.

Moduł Rezerwacje pozwala na powiązanie zewnętrznych zamówień z rezerwacją towarów w magazynie i bieżącą kontrolę dostępnej liczby produktów. Natomiast moduł Samochody jest przeznaczony do rozliczania kosztów wykorzystania pojazdów, nie będących składnikiem majątku trwałego przedsiębiorstwa. Program Fiskalny pozwala na obsługę kas m.in. Elzab, Posnet i Optimus.

Zmiany nazw

Pakiet NAVO Firma Kompakt zastępuje Navo Mini Firma. W porównaniu do poprzedniej wersji został on rozszerzony o moduły: Samochody i Fiskalny. Oprogramowanie jest przeznaczone dla najmniejszych firm, których potrzeby zaspokajają podstawowe funkcje do wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ograniczona ewidencja w księdze przychodów i rozchodów. NAVO Firma Standard zawiera dodatkowo moduły: Produkcja i Rezerwacja, a także pełne wersje programów do obsługi sprzedaży - Sprzedaż 3.5 oraz Księgę Przychodów i Rozchodów 3.5. Pakiet będzie oferowany zamiast dotychczasowego NAVO Firma 1.

NAVO Firma Prestige zastępuje NAVO Firma 2. Jest on wyposażony w moduł Finanse i Księgowość 3.5, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie syntetycznych raportów o stanie firmy. Wersja NAVO Firma Prestige Plus posługuje się motorem bazy danych Microsoft SQL Server 7.0.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200