Czterech chętnych do certyfikatów

Usługi wystawiania certyfikatów kwalifikowanych planują świadczyć E-Telbank, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Signet oraz Unizeto.

Podpisanie ustawy o podpisie elektronicznym zaktywizowało firmy zainteresowane świadczeniem usług wystawiania cyfrowych certyfikatów, będących fundamentem systemu podpisu elektronicznego. Konkurencja będzie dotyczyć głównie certyfikatów kwalifikowanych, czyli takich, które muszą towarzyszyć podpisom elektronicznym, mającym moc równą podpisom odręcznym.

<b>Początek podziału rynku</b>

Gotowość świadczenia usług wystawiania certyfikatów kwalifikowanych zadeklarowały już E-Telbank, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Signet (tp.internet) i Unizeto. Atutem ostatniej z tych firm, działających na rynku cyfrowych certyfikatów od 2 lat, jest 320 punktów rejestracji, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych ZUS. Można przypuszczać, że Signet wykorzysta w tym zakresie biura obsługi klientów w ramach grupy kapitałowej Telekomunikacji Polskiej SA. KIR natomiast nastawia się na działanie wyłącznie poprzez instytucje sektora bankowo-finansowego

Zobacz również:

  • Data storytelling jako kluczowa umiejętność w podejmowaniu decyzji opartych na danych
  • Polski biznes stawia na chmurę i 5G

<b>Dwóch dla banków</b>

Krajowa Izba Rozliczeniowa będzie pod tym względem bezpośrednim konkurentem E-Telbanku, który jest również zainteresowany rynkiem bankowo-finansowym i bezpośrednią dystrybucją certyfikatów. E-Telbank powinien wkrótce przedstawić swoją ofertę handlową w tym zakresie. Firma ta dzięki nie tylko technologicznej, ale również organizacyjnej współpracy z belgijską firmą GlobalSign, jako jedyna w Polsce, spośród tych podmiotów, może wydawać certyfikaty, które są rozpoznawane przez popularne przeglądarki WWW.

Signet zapowiedział, że taką ofertę przedstawi w listopadzie br. Kluczową kwestią jest bowiem cena certyfikatu kwalifikowanego - według pierwszych nieoficjalnych informacji będzie ona przekraczała 100 zł (certyfikat kwalifikowany musi być umieszczony na jakimś kryptograficznym nośniku, spełniającym wymogi bezpieczeństwa w zakresie niepowołanego odczytu danych - na karcie procesorowej lub tokenie).

<b>Pierwsze certyfikaty za 9 miesięcy</b>

Wszyscy wystawcy certyfikatów muszą oczywiście czekać na wejście w życie ustawy o podpisie elektronicznym, a więc 9 miesięcy od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Dopiero wówczas powinien zrodzić się popyt na certyfikaty kwalifikowane. W tym czasie powinny ukazać się rozporządzenia precyzujące warunki działania wystawców, a więc również kwestia wystawiania certyfikatów.

***

Piąty chętny czeka

Certyfikaty miał wydawać również iTrust (początkowo znany pod nazwą Verisign Polska), który zapowiadał rozpoczęcie usług na III/IV kwartał br. Spółka ta jednak jest nadal określana przez jej właścicieli jako "pozostająca w fazie organizacji".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200