Czołgi bezzałogowe

Od lat prowadzone są na Zachodzie badania nad robotami mogącymi służyć na polu walki.

Od lat prowadzone są na Zachodzie badania nad robotami mogącymi służyć na polu walki. Wyniki tych badań będą też przydatne do prac nad cywilnymi zastosowaniami elektroniki i informatyki. Na badania te francuska firma ITMI zaplanowała wydatkowanie w 1993 roku od stu do dwustu mln USD.

Jak donosi „Le Monde" w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich są już gotowe albo przygotowywane prototypy czołgów bezzałogowych. Skonstruowanie takich czołgów możliwe jest przede wszystkim dzięki zastosowaniu elementów sztucznej inteligencji i -oczywiście - bardzo zaawansowanych rozwiązań elektronicznych.


TOP 200