Czeska ekspansja Prokomu

We czwartek Prokom zrealizował transakcję zakupu udziałów w PVT, czeskiej spółce świadczącej usługi integratorskie.

Prokom nabył od Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej łącznie 196 010 udziałów w spółce PVT o wartości około 55 mln zł. Nabyte udziały stanowią 25,90 proc. kapitału zakładowego czeskiej firmy. Prokom i czesko-słowacki dom inwestycyjny J&T oraz holenderski fundusz Middle Europe Investments na mocy umowy zawartej w maju br. przejmą 96,6% akcji spółki PVT.

Transakcja została sfinansowana częściowo gotówką w kwocie około 16,2 mln zł oraz tymczasową pożyczką w wysokości około 38,8 mln zł. Zaciągnięta pożyczka zostanie zastąpiona w terminie około sześciu miesięcy nową pożyczką udzieloną przez czeski bank spółce utworzonej przez Prokom w Czechach.

Zobacz również:


×