Czekanie na wskazówki

Planując migrację do Windows 2000 w skali całego przedsiębiorstwa, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów nowego systemu i odmienności w porównaniu ze starymi Windows.

Planując migrację do Windows 2000 w skali całego przedsiębiorstwa, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów nowego systemu i odmienności w porównaniu ze starymi Windows.

Trudności w przejściu na nową platformę systemową należy spodziewać się głównie ze względu na duże różnice między nową a starą wersją systemu. Dotyczy to zarówno stosowanych obecnie na serwerach Windows NT Server 4.0 oraz różnych wersji Windows, pracujących na stacjach roboczych. W przypadku tych drugich migracja powinna być łatwiejsza, gdyż zazwyczaj polega na ponownym zainstalowaniu systemu na nowo. Natomiast jeśli chodzi o serwery, proces ten często przeprowadza się na żywym organizmie.

Problem numer 1 - "Katalogi"

Podstawą Windows 2000 są usługi katalogowe Active Directory i na nich opiera się zdecydowana większość komponentów systemowych. Active Directory ma nieco inną strukturę niż wykorzystywana obecnie architektura domenowa, co będzie zauważalne przede wszystkim w sieciach wielodomenowych. Zamiast relacji zaufania, poszczególne domeny będą łączone w struktury hierarchiczne, tzw. drzewa i lasy. Z pewnością ułatwi to zarządzanie dużymi sieciami Windows 2000. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak w szczegółach powinna być przeprowadzona migracja. Poświęconą temu problemowi dokumentację Microsoft zamierza wkrótce udostępnić.

Nie ulega wątpliwości, że do wdrożenia Active Directory trzeba się bardzo dobrze przygotować. Katalogi te mają być wykorzystywane jako repozytorium informacji o użytkownikach systemu i ich prawach, drukarkach, obsługiwanych strefach DNS, numerach IP rozdzielanych w ramach usług DHCP, prawach dostępu do baz SQL, a także skrzynkach pocztowych użytkowników, grupach dystrybucyjnych i wszelkich stosowanych w firmie adresach e-mail. Active Directory będą przechowywać znacznie więcej informacji niż stosowane obecnie usługi katalogowe Windows NT (np. bazy DNS, WINS i DHCP są składowane w wydzielonych plikach na dysku twardym serwera).

Problem numer 2 - "Dynamiczny DNS"

Krytycznym elementem migracji serwerów Windows NT do Windows 2000 będzie przeniesienie do nowego środowiska wszystkich usług sieciowych realizowanych przez serwery. Zakładając nawet poprawną migrację na Active Directory baz DHCP, DNS i WINS (ta ostatnia usługa znika w Windows 2000), mogą pojawić się problemy, z którymi dotąd administratorzy Windows NT nie mieli do czynienia. Windows 2000 będzie oferować w pełni dynamiczny DNS (tzw. Dynamic DNS), który w momencie przydzielania numerów IP za pośrednictwem serwerów DHCP będzie także dokonywał wpisu nazwy stacji roboczej do DNS-u, by było możliwe odwoływanie się do niej nie tylko za pośrednictwem numeru IP, ale także nazwy. Wymusi to na administratorach uporządkowanie sieci komputerowych, tzn. usunięcie wszystkich ewentualnych konfliktów nazw wpisanych statycznie do DNS-u z nazwami wpisywanymi dynamicznie.

Według zamysłu Microsoftu, DNS ma także odzwierciedlać hierarchiczną strukturę firmy i pracujących w niej domen, np. nazwy powinny być zapisane w konwencji komputer.nazwadziału.nazwafirmy.com.pl. Obecnie taka struktura jest rzadko realizowana i DNS ma zazwyczaj jeden poziom "głębokości".

Problem numer 3 - "Serwer Exchange"

Problemów można spodziewać się także na styku Windows 2000 i serwera komunikacyjnego Microsoft Exchange. Microsoft zobowiązał się co prawda dostarczyć narzędzia umożliwiające replikację informacji między usługami katalogowymi serwera Exchange 5.5 a Active Directory, ale nie sprecyzował, w jaki sposób będzie ona przebiegać i jak nowy system zintegruje replikowane dane z informacjami o użytkownikach, umieszczonymi w Active Directory na drodze uaktualnienia z Windows NT 4.0. Firma nie poinformowała także, czy narzędzie do replikacji informacji między tymi katalogami będzie dostępne wyłącznie w wersji dla Exchange 5.5 czy także poprzednich. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób będzie przebiegać dalsza praca serwera komunikacyjnego na platformie Windows 2000 - czy dane o użytkownikach będą musiały być wprowadzane w dwóch miejscach (w katalogach Exchange i Active Directory) czy też replikacja informacji będzie mogła być przeprowadzana wielokrotnie.

Problemy te ma rozwiązać dopiero szósta wersja pakietu, która w całości zostanie oparta na Active Directory.

Problem numer 4 - "Sterowniki"

Windows 2000 będzie zawierał nowe funkcje, które mogą także spowodować niekorzystne efekty podczas aktualizacji oprogramowania systemowego. Paradoksalnie, wrogiem administratora może być technologia plug-and-play. Jeżeli podczas uaktualnienia procedura instalacyjna wykryje takie urządzenia, to pozostaje tylko mieć nadzieję, że poprawnie rozdzieli dostępne zasoby (jak dowodzi praktyka systemów Windows 95 i 98, mechanizm ten nie jest tak bezproblemowy jak powinien być). Problem w równej mierze dotyczy aktualizacji serwerów i stacji roboczych.

Windows 2000 może także "cierpieć na chorobę", jaką przechodził Novell Net-Ware 5 jeszcze kilka miesięcy po premierze. Nowy system Microsoftu wprowadza nową architekturę sterowników do urządzeń, co powoduje, że część z aktualnie wykorzystywanych może być niepoprawnie przeniesiona z Windows NT 4.0 lub do części starszych urządzeń może brakować sterowników umożliwiających pracę pod kontrolą Windows 2000.

Problem numer 5 - "Brak odpowiedzi"

Migracja do Windows 2000 nadal pozostawia wiele pytań. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób będą adaptowane do potrzeb nowego systemu profile użytkowników, które w przypadku niektórych firm nie są przechowywane na stacjach roboczych, lecz na serwerach. Nie wiadomo też, w jaki sposób Microsoft zamierza się uporać z przeniesieniem ze środowiska Windows NT 4.0 polis systemowych określających, jakie prawa mają użytkownicy logujący się na swoich stacjach roboczych.

Encyklopedia techniczna Microsoft TechNet, przeznaczona dla administratorów zarządzających platformą BackOffice, zawiera zaledwie kilkanaście artykułów poświęconych kolejnej wersji Windows NT, z czego większość odnosi się nie do Windows 2000, a do drugiej bety Windows NT 5.0. Sekcje internetowego serwera Microsoftu, poświęcone wdrażaniu Windows 2000 Professional i Server, zawierają również tylko po kilka omówień, a przy większości tematów widnieje zapowiedź "dostępne wkrótce". Do premiery pozostało ponad pięć miesięcy i należy mieć nadzieję, że administratorzy będą mogli odpowiednio wcześnie należycie przygotować się do wdrożenia Windows 2000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200