Czego polskie firmy oczekują od BI?

Jeśli rozwiązanie Business Intelligence, to od doświadczonego dostawcy, a celem wdrożenia powinno być przede wszystkim podniesienie jakości procesów oraz informacji zarządczej - twierdzą uczestnicy badania przeprowadzonego przez CIO Magazyn Dyrektorów IT i SAS Institute.

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli kadry zarządzającej dużych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce we wszystkich branżach. Gros ankietowanych twierdzi, że wprowadzenie kompleksowych rozwiązań BI może pomóc w zyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pozwalają one przede wszystkim na optymalizację wyniku finansowego i redukcję kosztów. Lepsza jakość informacji zarządczych oraz usprawnienie procesów to spodziewany skutek wprowadzenia rozwiązań BI - uważa tak ponad 60% przedstawicieli firm. Niemal dwie trzecie respondentów badania twierdzi, że rozwiązania BI mogą pomóc w zniwelowaniu skutków spowolnienia gospodarczego. Przy wyborze dostawcy większość respondentów bierze pod uwagę przede wszystkim doświadczenie merytoryczne kandydatów. BI najczęściej wykorzystywane jest w zarządzaniu finansowym - niemal trzy piąte ankietowanych twierdzi, że jest to najbardziej wartościowy aspekt rozwiązania. Jest to także obszar BI, który aż w 36% przedsiębiorstw będzie w tym roku rozbudowany lub zmieniony.

Dostawca tylko z doświadczeniem

Wybór dostawcy rozwiązań informatycznych to dla firmy ważna decyzja. Jakimi kryteriami kierują się firmy, szukając dostawcy rozwiązań BI? Najważniejsze jest jego doświadczenie merytoryczne - twierdzi tak aż 74% respondentów. Okazuje się, że klienci są gotowi zaufać tylko takiemu dostawcy, który oprócz dobrego oprogramowania zaoferuje im również konkretną wiedzę i praktyczne doświadczenie, jak z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób.

Zobacz również:

  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi
  • Zgoda buduje biznes. Relacja z CIO-CFO Tech Summit 2022

Dla ponad połowy ankietowanych dodatkowym atutem, który decyduje o wyborze dostawcy, jest kompleksowość oferty. Ważne, aby dostawca rozwiązań BI był w stanie dostarczyć zintegrowany pakiet narzędzi i usług, który umożliwi kompleksowe wdrożenie systemu BI w skali całego przedsiębiorstwa. Istotne są również kompetencje branżowe - wskazuje na nie aż 38% ankietowanych. Niemal połowa osób decydujących o wyborze kontrahenta zwraca uwagę także na ofertę wsparcia informatycznego już po wdrożeniu.

Tempo wdrażania i oferta szkoleniowa są ważnym argumentem przy wyborze dostawcy odpowiednio dla 22 i dla 14% ankietowanych.

Cenne informacje i sprawne finanse

Czego polskie firmy oczekują od BI?
Poprawienie jakości informacji, które otrzymuje zarząd firmy, jest cennym argumentem działu informatycznego podczas ustalania budżetu na nowe rozwiązania. Business Intelligence to narzędzie, które zdecydowanie wpływa na polepszenie jakości danych i przyśpieszenie ich analizowania. To pokazują także wyniki badania: w pytaniu o spodziewane korzyści i efekty po wdrożeniu rozwiązań BI, aż 62% respondentów wskazało na lepszą jakość i dostępność informacji zarządczych, a 60% na możliwość usprawnienia procesów. Dla 44% to także wartościowe narzędzie pomagające w redukcji kosztów. Zdaniem 40% respondentów istotny jest wzrost efektywności, a 24% - wzrost przychodów; 12% wskazało na zwiększenie przejrzystości finansowej firmy, a 16% - poprawę relacji z klientami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200