Czego firmy IT oczekują od Polaków

Badanie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce miało na celu sprawdzenie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w naszym kraju. Ogłoszenie wyników zbiegło się z wizytą Baracka Obamy w Polsce.

Na pytanie dotyczące obszarów IT firmy amerykańskie odpowiedziały, że będą wymagać wiedzy z następujących obszarów: bazy danych (63%), rozwiązania mobilne oraz badanie jakości i testowanie (po 53%), Business Intelligence oraz wsparcie dla użytkowników (po 47%), eCommerce/Web 2.0 oraz sieci LAN/WAN (po 42%). "Ta informacja być może pozwoli różnym grupom - obecnym studentom, przyszłym absolwentom, profesorom i uczelniom - dowiedzieć się, jakie umiejętności amerykańskie firmy IT działające w Polsce będą wymagać od przyszłych pracowników" - mówią przedstawiciele AmCham.

Zapotrzebowanie na konkretne technologie

Design/projektowanie nie jest także dużym priorytetem dla firm amerykańskich. Na umiejętności projektowania w programie Rational wskazało 21% ankietowanych. A jedynie 16% firm będzie potrzebowało osób znających program Oracle Designer. Najmniej popularne programy to Enterprise Architect (11%) oraz Select i Together (po 5%). Wśród narzędzi i środowisk programistycznych największą popularnością cieszą się programy z rodziny C oraz Java (po 63%), następnie SQL (58%) oraz ASP, ASP.net; NET, XML (po 42%). Natomiast wśród baz danych: MS SQL Server (68%), a następnie MySQL (53%), Oracle (37%) i Postgress (26%).

W dziedzinie aplikacji serwerowych taka sama liczba firm odpowiedziała, że będzie wymagać od przyszłych pracowników znajomości Microsoft IIS oraz IBM WebSphere Application Server (po 37%). Oracle Internet Application Server uzyskał wynik 32%. Wśród systemów operacyjnych i technologii infrastrukturalnych najwięcej firm zaznaczyło wymaganie znajomości następujących systemów: Windows (58%), Linux (47%) oraz Unix i Windows Mobile/Phone po 37%. Cisco zdobyło 32%, a rozwiązania sieciowe HP 26%.

Wśród sieci największą popularnością cieszą się pracownicy znający Switche LAN (58%), Routery (53%), Firewalle (42%) oraz sieci firmy Cicsco (37%). Switche SAN uzyskały odpowiedź jedynie od 16% badanych. IDS, Access Survey, 3Com (teraz HP) oraz Nokia uzyskały po 5%.

... i umiejętności miękkie pracowników

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, najwięcej firm wymaga znajomości metodologii Scrum - 47%. A jeśli chodzi o narzędzia i środowiska testowe, lista wygląda następująco: Rational, Merkury, Compuware oraz Qplace, odpowiednio po 32%, 16%, 5%, 0%.

Warto zwrócić uwagę na pytanie o umiejętności miękkie: mając dwóch jednakowo wykwalifikowanych kandydatów, które z poniższych umiejętności odegrałyby decydującą rolę w procesie rekrutacji? Ankietowani byli proszeni o wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi. Najwięcej osób odpowiedziało, że wybrałoby umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów (63%). Umiejętności interpersonalne wybrało 58% respondentów. Do trzech najwyżej cenionych cech należy również praca w zespole (53%). Skuteczna komunikacja oraz znajomość angielskiego zdobyły po 47%, etykieta biznesowa 21%. Najmniej potrzebna na rynku pracy w sektorze IT okazała się umiejętność negocjacji (16%).

"Projekty rekrutacyjne potwierdzają jednak, że w branży IT liczą się przede wszystkim umiejętności twarde - znajomość narzędzi informatycznych, jak również języków obcych. Kompetencje miękkie zyskują na znaczeniu w przypadku stanowisk kierowniczych. Dostrzec można zresztą dwie odrębne ścieżki rozwoju zawodowego w tej grupie. Programiści specjalizują się wyłącznie w technologiach, niekiedy jedynie rozszerzają swój profil o wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Część informatyków decyduje się jednak na karierę menedżerską, co oznacza, że z czasem - w związku z postępem technologii - tracą kompetencje twarde i nie są zainteresowani typowymi propozycjami pracy dla specjalistów" - mówi Justyna Iwaszko, prezes Stonewell Group.

Z badań wynika, że informatycy to wyjątkowo wymagający kandydaci, zwłaszcza absolwenci renomowanych uczelni (a nawet studenci ostatnich lat studiów). W ich przypadku bodźcem do przyjęcia oferty pracy jest atrakcyjność, innowacyjność projektu albo awans. Bardzo rzadko decydują motywy typowo finansowe, ponieważ zarobki w tej grupie zawodowej są wysokie.

Firmy coraz częściej poszukują pracowników o umiejętnościach interdyscyplinarnych na styku techniki z biznesem. Potrzeba informatyków, którzy potrafią nie tylko pracować nad komputerem, ale także kontaktować się z innymi ludźmi. Z jednej strony w cenie są zaawansowane umiejętności techniczne, zarówno w odniesieniu do klasycznych, jak i nowszych działów IT, takich jak systemy mobilne czy przetwarzanie w modelu . O przyjęciu do pracy informatyka będzie jednak decydować jego zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, swobodne posługiwanie się językiem angielskim i zdolność do skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. "Uczelnie nie mogą lekceważyć tych wymagań i muszą wprowadzić wykształcenie tych umiejętności do swoich programów, nawet kosztem przedmiotów technicznych" - podsumowuje prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Badanie "Potrzeby IT w przyszłości" zrealizowała Amerykańska Izba Handlowa w Polsce w dniach 1 marca-30 marca 2011 r. Miało ono na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. W sondażu wzięło udział 19 firm z sektora IT: Acxiom, Alcatel-Lucent, Avaya, CA, Capgemini, CGI, Cisco, Crowley Data Poland, Dell, Direct Communication, EMC Computer Systems, Gladstone, GTech, HP, IBM, ILOOP Mobile, Intel, Iron Mountain, Lionbridge, Lockheed Martin, Microsoft, Modis Polska, Motorola, NCR Polska, Polska Telefonia Cyfrowa, Sabre Polska, Softex Data, Volantis Antenna, Wincor Nixdorf i .


TOP 200