Czego biznes i obywatele oczekują od Ministra Cyfryzacji?

Premier Donald Tusk poinformował dziś, że z podziału Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych powstanie nowy resort. Ministrem Administracji i Cyfryzacji został Michał Boni. Co o nowym ministerstwie i wyzwaniach jakie przed nim stoją sądzą organizacje obywatelskie i biznesowe?

Zdaniem Business Centre Club powstanie Ministerstwa Cyfryzacji jest jasnym przekazem, że nowemu gabinetowi zależy na budowie i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. BCC wielokrotnie podkreślało, że droga do nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego wymaga sprawnej koordynacji prac pomiędzy różnymi resortami i instytucjami lub jednej instytucji odpowiedzialnej za cały obszar informacyjno-telekomunikacyjny. A tego w Polsce cały czas brakowało. Zdaniem organizacji biznesowych odpowiednio umocowany minister powinien być odpowiedzialny za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i wsparty wąskim zespołem praktyków i ekspertów, nie polityków.

Powinien on przeprowadzić kompleksowe badania potrzeb odpowiednich grup społecznych, aby odpowiednio przygotować i wdrożyć programy kompleksowego wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, usunąć bariery prawne i administracyjne, usamodzielnić samorządy, stymulować i wspierać inwestycje w infrastrukturę ze strony firm sektora teleinformatycznego. Niemniej ważne z punktu widzenia przedsiębiorców jest uruchomienie rządowego programu wspierania rozwoju Internetu oraz uruchomienie spójnego, rządowego programu w zakresie kompleksowego dostarczania usług administracji publicznej, zsynchronizowany z programem ucyfrowienia przestrzeni publicznej oraz dostępu do zinformatyzowanych rejestrów oraz zasobów kultury i sztuki.

Zobacz również:

Z kolei według Fundacji Panoptykon, zajmującej się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju najnowszych technologii, w tym monitoringu, zintegrowanych baz danych, narzędzi do identyfikacji najpilniejsze wyzwania jakie stoją przed nowym ministerstwem to: nowe przepisy o retencji danych i kompetencjach służb specjalnych w tym zakresie, przyszłoroczna reforma zasad ochrony danych, zmiana ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawa o otwartych zasobach publicznych i wdrożenie dyrektywy audiowizualnej. "Z naszego punktu widzenia kluczowym obszarem działań nowego resortu będzie proponowanie regulacji dotyczących Internetu.

Koalicja organizacji pozarządowych działających w sferze praw cyfrowych wielokrotnie dyskutowała na ich temat z Michałem Bonim, ministrem i doradcą strategicznym Premiera. Dzięki temu powstało pierwsze stałe forum dyskusji o polityce regulacji sieci. Jednym z najważniejszych efektów tych rozmów było oficjalne oświadczenie premiera Donalda Tuska, że prawo będzie tworzone w oparciu o dowody, np. rzetelne statystyki korzystania z retencji danych telekomunikacyjnych i analizę ich wpływu na zwalczanie przestępczości" - mówią przedstawiciele Fundacji.


TOP 200