Czas na dokument XML

W Microsoft Office 2003 znajdzie się nowy element: InfoPath - proste narzędzie do tworzenia i edycji dokumentów XML.

W Microsoft Office 2003 znajdzie się nowy element: InfoPath - proste narzędzie do tworzenia i edycji dokumentów XML.

Choć InfoPath należy do serii Office, to w niczym nie przypomina pozostałych opasłych aplikacji wchodzących w skład pakietu. To samodzielny edytor XML, którego funkcjonalność obejmuje wymianę i modyfikację wzorców dokumentów.

Dla niezaawansowanych użytkowników

Czas na dokument XML

W InfoPath łatwo tworzy się "widoki" prezentujące dane. Projektant dopasowuje sposób prezentacji do swoich wymagań, wybierając odpowiednie opcje z menu.

Jean Paoli, twórca InfoPath (wcześniej znanego jako NetDocs i XDocs), podkreśla, że program nie służy do projektowania skomplikowanych schematów dokumentów XML. To zadanie dla zaawansowanych narzędzi typu XML Spy Altova. Możliwości InfoPath nie wykraczają poza tworzenie prostych wzorców XML (opisywanych przy użyciu W3C Schema), które potem są wypełniane danymi.

Głównym zadaniem jest stworzenie wzorca dokumentu, który dystrybuowany do określonej grupy odbiorców jest przez nich wypełniany danymi. Projektant w prostym interfejsie konstruuje schemat, który określa, jakie dane mają wprowadzać inni użytkownicy. Na tym etapie programista może ewentualnie stworzyć aplikację integrującą dane z różnych dokumentów lub dodać mechanizmy automatycznego wypełniania określonego wzorca. Przetwarzanie wzorca zaprojektowanego w InfoPath jest znacznie prostsze niż np. formularza wypełnionego w edytorze Word.

W prostocie siła

Projekt InfoPath można rozpocząć na kilka sposobów. Przede wszystkim, podobnie jak w aplikacjach Word czy Excel, można skorzystać z szablonów dokumentów. Można też samodzielnie projektować strukturę dokumentu. Jeśli jednak opanuje się podstawowe funkcje InfoPath związane z edycją schematu, zmianą widoków i określaniem źródeł danych, to skorzystanie z już istniejących wzorców wydaje się znacznie rozsądniejsze.

Autorzy InfoPath poświęcili wiele uwagi, by program był łatwy i zrozumiały zarówno dla projektantów, jak i mniej zaawansowanych użytkowników. Jeśli projektant zdefiniuje powtarzający się element, to program proponuje utworzenie odpowiedniego zasobnika, np. tabeli. Jeżeli określony zostanie rodzaj czcionki lub układ tekstu, to InfoPath automatycznie stosuje je w formularzu służącym do wprowadzania danych przez użytkowników lub wygenerowanym na życzenie widoku HTML.

Po opracowaniu schematu dokumentu XML można go zapisać w postaci pliku .xsn, który zawiera listę elementów, wzorcowe dane (jeśli zostały wprowadzone), schemat dokumentu, jedno lub więcej przekształceń XSLT pozwalających "zaprezentować" wprowadzone informacje oraz warstwę JavaScript umożliwiającą wykonywanie skryptów. Taki plik może zostać użyty przez innych użytkowników do wprowadzenia czy modyfikowania danych.

Do najlepszych rozwiązań zastosowanych w InfoPath należą funkcje edycji "widoków" prezentujących dane. Projektant może nimi manipulować i dopasowywać do swoich wymagań, wybierając odpowiednie opcje z menu, program zaś automatycznie tworzy odpowiednie przekształcenia XSLT. Z jednym zastrzeżeniem - jeśli zostanie zmodyfikowany element prezentowany w więcej niż jednym oknie, to trzeba ręcznie modyfikować kolejno wszystkie widoki. Poszczególne elementy XML mogą być wielokrotnie wykorzystywane w różnych miejscach wzorca dokumentu stworzonego za pomocą InfoPath, ale nie dotyczy to ich powiązań z widokami prezentującymi dane. To funkcja, którą warto byłoby ulepszyć.

Dla profesjonalistów

Microsoftowi udało się stworzyć pierwsze łatwe w użyciu narzędzia umożliwiające projektowanie wzorców XML, wprowadzanie danych i ich wymianę. Dalsza obróbka takiego dokumentu może odbywać się przy użyciu dowolnego środowiska wyposażonego w parser XML- w tym .Net.

InfoPath, oparty na otwartym standardzie XML, można uznać za nową kategorię oprogramowania działającego na komputerach osobistych, które upraszcza przetwarzanie formularzy (a chyba w każdym przedsiębiorstwie znajdują się określone "wzorce", które trzeba wypełniać). Dzięki InfoPath ujednolicono sposób wprowadzania tych dokumentów, zapewniono elegancką prezentację (dowolny arkusz XSLT konstruowany w wygodnym edytorze, a dodatkowo - programista przetwarza dokumenty XML, a nie np. wybiera dane z DOC-a, Worda czy arkusza Excela).

Program zostanie włączony niestety tylko do jednej wersji pakietu - Office 2003 Professional Enterprise Edition.

Bogatszy Office 2003

InfoPath dostarcza użytkownikom narzędzia umożliwiające tworzenie szablonów dokumentów XML, wprowadzanie do nich danych, ich publikowanie i wymianę oraz współdzielenie tych schematów. Program zawiera mechanizmy pozwalające na kontrolę poprawności wprowadzonych informacji, a jednocześnie nie wymaga zaawansowanych umiejętności konstruowania schematów XSD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200