Cyfryzacja w polskich firmach coraz dojrzalsza

Aż 93 % firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a 30 % przedsiębiorstw badanych w raporcie Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych.

fot. Pixabay

Wspólny raport firm Polcom i Intel rysuje ciekawy obraz technologiczny w polskich przedsiębiorstwach. Cyfryzacja procesów biznesowych nie tylko jest w firmach obecna, ale i postępuje w szybkim tempie.

Aż 93 % badanych organizacji podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, doceniając wartości płynące z cyfrowej zmiany prowadzenia boiznesu - zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych, efektywność kosztowa, przyśpieszenie w biznesie poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii czy tak ważne podczas pracy zdalnej – nowoczesne, cyfrowe miejsca pracy.

Zobacz również:

  • CFO muszą inwestować w technologię
  • Red Hat Enterprise Linux wkroczył do chmury Oracle
  • Guru przemysłu komputerowego mówi: ta technologia IT odegra tę samą rolę, jaka w przeszłości przypadła pecetom

30% ankietowanych firm poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych, a 39 % organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku. Blisko co czwarta firma podejmuje projekty o charakterze punktowym.

Cyfryzacja w organizacji – czyli co?

Co konkretnie dzieje się w firmach? Wśród badanych 75 % utożsamia cyfrową transformację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność – np. samoobsługowych portali pracowniczych – dowiadujemy się z raportu firmy Polcom i Intel. Dla przedsiębiorstw w obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej bardzo ważne jest, by komfort pracy łączyć z efektownością i produktywnością, a to bowiem przekłada się na biznesowe cele i wzrosty. „Cyfrowa transformacja to potężne wyzwanie dla biznesu. Każdy zgodzi się jednak, że obecnie nie ma już od niej odwrotu. Nie dziwi więc, że rozwiązania chmurowe - pozwalające na skalowalność i znaczne przyspieszenie wdrożenia projektów informatycznych - w dobie pandemii zyskały na popularności. Obecnie aż 93 % badanych przez nas firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii. Co więcej, z naszych obserwacji wynika, że chmura wspiera rozwój biznesu we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki - przemysłu i produkcji, ochrony zdrowia i medycyny aż po finanse i bankowość” – mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Polskie specjalności

Badanie Polcom i Intel uwidoczniło trend wskazujący, że w dużej mierze cyfrowa transformacja kojarzona jest z adopcją cyfrowych miejsc pracy (61 %), czyli wyposażenia ich w nowe narzędzia w związku ze zmianą stylu pracy i odmiejscowieniem wykonywania zadań. Przedsiębiorcy wiedzą, że stworzenie cyfrowych miejsc pracy to nie końcowy cel digitalizacji, ale droga ku konkretnym korzyściom biznesowym, dzięki wyższej produktywności, lepszej współpracy czy nowoczesnym miejscom pracy.

58 % ankietowanych z kolei łączy cyfrową transformację z cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych.

„Polscy przedsiębiorcy w coraz większym stopniu korzystają z rozwiązań cyfrowych. Informatyzacja, automatyzacja, digitalizacja stanowią podwalinę dla silnego wzrostu gospodarki oferując nowe funkcjonalności, wzrost wydajności, a także obniżenie kosztów. NCBR uważnie obserwuje i zauważa szybki wzrost zainteresowania przedsiębiorców obszarem cyfryzacji. Wdrażanie rozwiązań z zakresu oprogramowania, automatyzacji procesów, czy opracowywania zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, w tym tych opartych o chmurę obliczeniową, stało się jednym z fundamentów innowacyjnego rozwoju zarówno dla jednostek z sektora MŚP jak i dużych podmiotów. Pozwala to na poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania – 43 % ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy. Wiedza i rozwiązania związane z technologiami chmurowymi, sztuczną inteligencją (AI), dużymi zbiorami danych (BigData), robotyzacją, którym towarzyszą umiejętności miękkie, w tym zarządzania projektowego, wdrożenia, zarządzania wiedzą, Data Science, to polska specjalność i nasza przewaga” – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Polskie firmy nie boją się nowych technologii

69 % badanych przyznaje, że cyfrowa transformacja kojarzy im się z wdrażaniem nowych technologii– tj. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy Internetu rzeczy. Gdy mowa o adopcji aktualnych trendów IT, które mają firmom pomóc, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że to to nie tylko chmura czy cyfrowe miejsca pracy, ale też robotyzacja, automatyzacja przemysłu, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość.

I choć tylko 43 % respondentów utożsamia cyfrową transformację z migracją zasobów i aplikacji do chmury obliczeniowej, to jest ona wciąż aktualnym trendem – postrzegana jako naturalny postęp technologiczny.

„Obecnie chmura jest dla przedsiębiorców przede wszystkim instrumentem uniwersalnym wykorzystywanym w tym samym modelu przez firmy o różnych specjalnościach w różnym celu. Raport bez wątpienia wskazuje, że chmury obliczeniowe będą podążały w kierunku wyspecjalizowanych platform, spełniających wyspecjalizowane potrzeby danych sektorów. Rozwiązania chmurowe staną się tym samym rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w biznesie na poziomie porównywalnym dzisiaj do chociażby algorytmów”– mówi dr Maciej Kawecki, prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200