Cyfrowe wycinki

Skomputeryzowany serwis codzienny dostarczający wycinki prasowe poprzez pocztę elektroniczną, jest celem wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez firmy ATM i Rodan System. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich periodyków ukazujących się w Polsce. Według Kamila Kurowskiego z Rodan System, prowadzone są obecnie rozmowy z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Życiem Warszawy i Gazetą Bankową.

Skomputeryzowany serwis codzienny dostarczający wycinki prasowe poprzez pocztę elektroniczną, jest celem wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez firmy ATM i Rodan System. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich periodyków ukazujących się w Polsce. Według Kamila Kurowskiego z Rodan System, prowadzone są obecnie rozmowy z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Życiem Warszawy i Gazetą Bankową.

ATM zapewnić ma łączność z Internetem, oprogramowanie do pracy w sieci oraz serwery (prawdopodobnie Silicon Graphics). Natomiast Rodan System na bazie oprogramowania z Verity stworzy aplikację realizującą funkcję biura wycinków prasowych. Na początkowym etapie system zostałby zbudowany w oparciu na Topic w wersji 4.0 - zaawansowane oprogramowanie służące do przeszukiwania tekstów. Za jego pomocą codziennie indeksowane byłyby bazy danych z nowymi materiałami prasowymi. Uzyskane informacje wysyłane będą poprzez pocztę elektroniczną do prenumeratorów tego serwisu (każdy użytkownik może zdefiniować interesujący go zakres tematyczny otrzymywanych materiałów). Całość pracy oczywiście realizowana byłaby automatycznie za pomocą odpowiednich skryptów.

W drugiej fazie rozbudowa oprogramowania umożliwiłaby zadawanie pytań przez użytkowników i retrospektywne przeszukiwanie bazy danych. Dalsze udoskonalenia to uruchomienie serwera WWW wraz z mechanizmem wyszukiwania informacji (która zostałaby podzielona na ogólnodostępną i widzianą jedynie przez prenumeratorów) na bazie TIS (Topic Information Server). Docelowo do systemu wprowadzone zostaną programy-agenci zajmujące się automatycznym śledzeniem i kojarzeniem napływających informacji.

Wedle zapowiedzi pierwsza wersja systemu ma być uruchomiona w II kw. br.


TOP 200