Cyfrowe projekty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Plany rozwoju elektronicznych usług publicznych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prezentuje Marek Kulawczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki.

Marek Kulawczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Źródło: Computerworld IDG.

Marek Kulawczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, omówił dotychczasowe doświadczenia oraz plany rozwoju elektronicznych usług publicznych zarządzanych przez ten resort.

Podczas konferencji Computerworld „Państwo 2.” Marek Kulawczyk z MRPiPS przedstawił projekty, nad którymi aktualnie pracuje ministerstwo. Wskazał kilka najistotniejszych:

Integracja z krajowym węzłem identyfikacji elektronicznej - możliwość identyfikowania obywatela na bazie danych przetwarzanych dotąd w odrębnych silosach informacyjnych polskiej administracji.

Zobacz również:

  • Za nami Państwo 2.0

Wprowadzenie mobilnej Karty Dużej Rodziny. „Chcemy zrobić to, co minister Streżyńska z dowodem osobistym: wprowadzić mobilną Kartę Dużej Rodziny” - podkreślił Marek Kulawczyk.

Uproszczenie i ujednolicenie interfejsów wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych. „Należy przy tym wypracować kompromis między jakością danych i przyjaznością interfejsu” - podkreśla Kulawczyk, podkreślając, że stopień uproszczenia wpływa na finalną jakość danych.

Zapewnienie elektronicznej wymiany danych z innymi jednostkami publicznymi - już w trzecim kwartale bieżącego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza usprawnić i uszczelnić procesy poprzez wymianę danych z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uruchomienie e-Świadczeń. Marek Kulawczyk podkreśla, że zarówno becikowe, jak i inne świadczenia rodzinne, będą docelowo całkowicie zdigitalizowane - od etapu składania wniosku, poprzez jego rozpatrzenie, aż po wypłatę świadczeń. Bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z urzędami.

Dotychczasowe doświadczenia MRPiPS

Resort pracy i polityki społecznej ma dobre doświadczenia w digitalizacji usług publicznych, zwłaszcza we współpracy z jednostkami komercyjnymi. Dzięki współpracy m. in. z bankami, MRPiPS udostępnił 27 kanałów do składania elektronicznych wniosków o świadczenie 500+, i w ciągu 2016 roku redystrybuował 650 tys. e-wniosków do blisko 2,5 tys. gmin. Efekt? Stały, 20-procentowy udział elektronicznych wniosków przy realizacji programu 500+.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200