Cyfrowe centrale Delta

Firma Micronet wprowadziła do sprzedaży cyfrową centralę telefoniczną Delta - przeznaczoną do obsługi ruchu telefonicznego w dużych firmach i instytucjach.

Firma Micronet wprowadziła do sprzedaży cyfrową centralę telefoniczną Delta - przeznaczoną do obsługi ruchu telefonicznego w dużych firmach i instytucjach. Minimalna konfiguracja systemu pozwala na podłączenie 64 portów, natomiast maksymalna - 478.

Micronet oferuje centralę w trzech wersjach: Delta 160 (do 158 portów), Delta 320 (do 318 portów), Delta 480 (do 478 portów). Otwarta architektura umożliwia łatwą rozbudowę i konfigurowanie, w tym przejście do większej wersji, bez demontażu wersji zainstalowanej u klienta.

Konfigurowanie centrali oraz taryfikacja są przeprowadzane za pomocą oprogramowania Delta PC, pracującego w środowisku Windows (95, 98, 2000, NT). Swobodna organizacja trafiku przychodzącego i wychodzącego pozwala na tworzenie niezależnych grup abonenckich (tzw. central wirtualnych).

Na uwagę zasługują także: możliwość zdefiniowania 40 grup wspólnego wywołania, wydzielanie grup linii miejskich, podział linii wychodzących z centrali na wiązki, także funkcja blokady dostępu do wybranych kierunków (międzynarodowych i lokalnych).

System taryfikacji, będący integralną częścią centrali, pozwala na rejestrację informacji o 100 000 połączeń wychodzących. Delta jest przystosowana do współpracy z wieloma urządzeniami zewnętrznymi: komputerem PC, aparatami systemowymi, systemem bezprzewodowym DECT, z interfejsem GSM, modemami, a w najbliższej przyszłości z centralką alarmową.


TOP 200