Coroczne bonusy

Firma Apple Computer poinformowała o premiach wypłaconych na koniec roku członkom zarządu.

Fred Anderson, wiceprezes i dyrektor finansowy, Timothy Cook, wiceprezes i dyrektor ds. operacji i sprzedaży, Jonathon Rubinstein, wiceprezes i dyrektor ds. sprzętu oraz Avadis Tevanian, wiceprezes i dyrektor ds. oprogramowania otrzymali po milion akcji macierzystej firmy. W momencie przekazania im premii każda z akcji warta była 16,81 USD. Oznacza to, że każdy z nich otrzymał bonus w wysokości blisko 17 mln dolarów. Dodatkowo Timothy Cook otrzymał 500 tysięcy dolarów za przyjęcie obowiązków dyrektora ds. sprzedaży oprócz pełnienia dotychczasowej funkcji dyrektora ds. operacji.

Steve Jobs, prezes Apple Computer otrzymał prywatny samolot, który kosztował firmę 90 milionów dolarów. Rok temu Jobs otrzymał od firmy 20 milionów akcji Apple Computer.