Córki Packarda przeciwko fuzji

Większość członków Fundacji Davida i Lucile Packardów - posiadającej 10% akcji Hewlett-Packard - sprzeciwia się fuzji z Compaq Computer.

Większość członków Fundacji Davida i Lucile Packardów - posiadającej 10% akcji Hewlett-Packard - sprzeciwia się fuzji z Compaq Computer.

Tym samym fundacja się przyłączyła do innych członków rodzin założycieli HP, którzy już w listopadzie br. oprotestowali połączenie. Obie rodziny są w posiadaniu 18% akcji HP i na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które planowane jest na luty 2002 r., będą głosować przeciwko fuzji. Obecnie kierownictwo HP musi szukać poparcia dla połączenia z Compaqiem wśród inwestorów finansowych.


TOP 200