CorelDraw 3.0 - więcej i taniej

Bardzo popularny, profesjonalny program graficzny CorelDraw firmy Corel Systems Corp., pracujący w środowisku Windows, doczekał się nowego wydania (patrz CW nr 31). Nowa wersja pakietu graficznego CorelDraw 3.0 składa się z sześciu modułów.

Bardzo popularny, profesjonalny program graficzny CorelDraw firmy Corel Systems Corp., pracujący w środowisku Windows, doczekał się nowego wydania (patrz CW nr 31). Nowa wersja pakietu graficznego CorelDraw 3.0 składa się z sześciu modułów.

Są to CorelDraw, CorelPhotoPaint, CorelChart, CorelShow, CorelMosaic i CorelTrace.

Zasadnicze nowości obok stosowanej dotychczas zawierają m.in. nowe moduły: Moduł PhotoPaint umożliwia retusz i malowanie. Posiada cały zestaw filtrów służących do zmian obrazów lub wyodrębnionych ich fragmentów. Moduł Chart zawiera elementy ekonomicznej grafiki prezentacyjnej - przy jego pomocy możemy prezentować dane w formie wykresów, histogramów i wielu innych (w tym także trójwymiarowych) zobrazowań. Moduł Show zawiera narzędzia do prezentowania animacji.

CorelDraw 3.0 jest, w odróżnieniu od wersji poprzedniej, pakietem bardziej samodzielnym i samowystarczalnym. Posiada rozszerzone możliwości edycji tekstu, w tym sprawdzanie poprawności tekstu oraz słowniki antonimów i synonimów. Edycję obrazu czy tekstu możemy obecnie prowadzić także w tzw. trybie Preview, kontrolując przy tym kolory i linie. Pakiet pozwala na korzystanie z większej ilości "cofań się do tyłu" (undo), zawiera pomoc tekstową, z której możemy korzystać w trakcie pracy z programem (on-line help), umożliwia zabezpieczenie obiektów graficznych przed przypadkowymi zmianami (object locking), stosuje warstwy jako superpozycje obrazów (layering) oraz może stosować w swej pracy mechanizmy OLE. Na dołączonym dysku CD-ROM umieszczono 12 tys. detali graficznych (clip-arts) oraz 250 fontów True-Type.

Cena pakietu jest o 100 USD niższa od ceny wersji poprzedniej i wynosi obecnie 600 USD. CorelDraw 3.0 pracuje pod kontrolą Windows 3.0 oraz Windows 3.1.


TOP 200