Coraz mniejsze FDD

International Data Corporation dokonała przeglądu sytuacji finansowej i perspektyw głównych firm produkujących napędy dyskietek FDD. Oto wnioski.

International Data Corporation dokonała przeglądu sytuacji finansowej i perspektyw głównych firm produkujących napędy dyskietek FDD. Oto wnioski.

Żadna firma nie dominuje rynku. Napędy 5.25" sprzedane w 1991 r. pochodziły w 61% od Seagate, w 15% od Micropolis i w 10% od Maxtora. Napędy 3.5" sprzedane w 1991 r. pochodziły w 26% od Seagate, w 18% od Connera, w 16% od Quantum i w 11% od Maxtora.

W minionym roku wpływy Seagate wyniosły 2.4 mld USD, Connera 1.6 mld USD, Quantum 1.1 mld USD i Maxtora 0.9 mld USD. W ostatnim kwartale wartość sprzedaży Quantum wzrosła o 27%. W innych firmach pozostała w przybliżeniu na stałym poziomie.

IDC przewiduje, że dyskietki 5.25" będą systematycznie wychodzić z użycia. W ciągu następnych 4 lat nastąpi szybki wzrost sprzedaży dyskietek 3.5". Natomiast po 1993 r. na pierwsze miejsce wysuną się dyskietki 2.5". Szczegóły podaje tabela.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200