Computerworld nr 9/18 m.in o cyfrowej transformacji, nowym projekcie GOVTech Klub i TCO składowania danych

W najnowszym wydaniu Computerworld prezentujemy między innymi wyniki redakcyjnego badania dotyczącego cyfrowej transformacji w polskich przedsiębiorstwach. Na uwagę zasługuje również relacja z pierwszego spotkania GOVTech Klubu, nowej platformy wymiany myśli pomiędzy administracją publiczną a dostawcami ICT.

„Cyfrowa transformacja bez strategicznej wizji celu”: Według uczestników przeprowadzonego przez redakcję „Computerworld” w sierpniu br. badania na temat cyfrowej transformacji, najważniejszymi elementami tej koncepcji, zdaniem polskich menedżerów, są: optymalizacja istniejących procesów biznesowych dzięki ich digitalizacji (58%), zwiększenie wydajności pracowników dzięki adaptacji nowoczesnych rozwiązań IT (takich jak: narzędzia do pracy grupowej, rozwiązania mobilne, AI czy automatyzacja – 49%), a także uruchamianie cyfrowych kanałów dystrybucji i dostępu do usług (45%).

„Dobry start GOVTech Klubu”: Pod koniec sierpnia ruszyło nowe przedsięwzięcie „Com-puterworlda” oraz The Heart Warsaw, czyli GovTech Klub. To pierwsza w Polsce platforma spotkań środowiska dyrektorów i menedżerów IT – praktyków sektora administracji publicznej. I jedyne miejsce, w którym w formie wymiany doświadczeń sektor publiczny spotka się ze środowiskiem IT. Co roku „Computerworld” organizuje największą w Polsce konferencję poświęconą zagadnieniom cyfryzacji administracji, „Państwo 2.0”. Uczestnicy ostatniej konferencji – prelegenci i słuchacze – zwracali jednak uwagę na fakt, że skala wyzwań, jakie stoją przed administracją państwową w kontekście cyfrowej transformacji państwa, jest tak wielka, że jedno spotkanie w roku nie wystarczy do ich omówienia. Środowisko decydentów technologicznych w administracjach różnych szczebli wyraźnie sygnalizowało potrzebę stworzenia miejsca, w którym przynajmniej kilka razy w roku będzie można w szerszym gronie omawiać tematy dotyczące administracji. Teraz tym miejscem jest GovTech Klub.

Zobacz również:

  • Powstał jeden z najszybszych na świecie akceleratorów aplikacji AI

„Koszt składowania danych”: Liczba danych przechowywanych w firmach rośnie obecnie o 35%-65% rocznie, a budżety IT średnio tylko o 7%. Tak duża dysproporcja powoduje, że na utrzymanie i rozbudowę systemów pamięci masowej lub zakup usług chmurowych trzeba przeznaczać coraz większą część środków finansowych, jakimi dysponują działy IT. Jeśli trend ten będzie się utrzymywał, a na razie wszystko na to wskazuje, rosnące koszty przechowywania danych staną się poważnym problem. Jak więc planować storage i zarządzać kosztami składowania danych w przedsiębiorstwie?

„Uczenie maszynowe. Praktyczne zastosowanie AI w biznesie”: Dla większości firm wdrożenie systemów uczenia maszynowego ML (Machine Learning) to wciąż zadanie na przyszłość. Według szacunków Gartnera tylko w 15% korporacji udało się osiągnąć sukces we wdrożeniu tego typu rozwiązań. Jak jednak radzą specjaliści, warto już teraz zacząć eksperymentować z systemami uczenia maszynowego, bo ich zastosowanie będzie coraz bardziej wpływać na biznes i konkurencyjną pozycję firm. Z licznych raportów i badań ankietowych wynika, że uczenie maszynowe, a ogólniej mechanizmy sztucznej inteligencji, jest coraz szerzej postrzegane jako technologia, która w najbliższych latach stanie się podstawowym elementem praktycznie wszystkich innowacji do 2021 r.

Ponadto w numerze:$

„ECM: open-source kontra aplikacje komercyjne”: Open-sourceowe systemy ECM mają zalety, ale głównie dla firm, które dysponują bogatym doświadczeniem i wiedzą IT. W przeciwnym razie utrzymanie takiego oprogramowania i zapewnienie należytego bezpieczeństwa danych może być zbyt dużym wyzwaniem.

„Pomiar efektywności ERP jakie wybrać wskaźniki”: Zdefiniowanie wskaźników i sposobów pomiaru systemu ERP nie jest proste, ponieważ zestaw jest unikatowy dla każdej organizacji. Zależy od branży, wielkości firmy, strategii biznesowej, poziomu technologicznego i wielu innych czynników.

„Jakie komputery wybiera administracja”: Polski sektor publiczny kupuje coraz więcej komputerów. Postanowiliśmy się przyjrzeć, jakie konfiguracje sprzętu były najpopularniejsze w 2017 roku.

„Porażka za 2 mld zł”: Lidl wycofuje się z wdrożenia SAP. Po siedmiu latach przygotowań, które pochłonęły 500 mln euro, największa w Europie sieć marketów spożywczych Lidl przerwała prace zmierzające do zaimplementowania systemu SAP do zarządzania towarem w sklepach.

„Zalety telemedycyny”: Telemedycyna oznacza nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączące elementy rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych oraz medycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200