ComputerLand zawarł umowę partnerską z FIN SKOG - Geomatics Int.

ComputerLand i FIN SKOG - Geomatics Int. zawarły 1 lutego br. umowę partnerską.

ComputerLand i FIN SKOG - Geomatics Int. zawarły 1 lutego br. umowę partnerską. Na jej mocy strony rozpoczęły od wczoraj (31 marca) współpracę, w ramach której będą wspólnie przystępować do przetargów i zapytań ofertowych oraz realizować projekty informatyczne w obszarze systemów informacji przestrzennej (GIS).

ComputerLand, bazując na produktach własnych i FIN SKOG, będzie oferował następujące produkty i usługi:

- systemy zarządzania elementami środowiska przyrodniczego

- zintegrowane systemy ratownictwa

- systemy zarządzania przestrzennymi elementami infrastruktury przemysłu

- systemy zarządzania przestrzennymi elementami sieci przesyłowych, telekomunikacyjnych i rurociągowych

- systemy zarządzania miast w warstwie przestrzennej

- systemy dowodzenia, nawigacji i orientacji przestrzennej w zastosowaniach militarnych

- systemy katastralne.

Umowa między ComputerLandem i FIN SKOG - Geomatics Int. została zawarta na czas nieograniczony.


TOP 200