ComputerLand wdroży system Profile w Kredyt Banku PBI

Kredyt Bank PBI SA zakończył wstępny etap projektu wdrożenia systemu Profile, w którym m.in. opracowano sposoby rozwiązywania problemów związanych z różnicami pomiędzy produktami i procesami stosowanymi w banku a możliwościami, jakie daje nowy system. Znany jest także szczegółowy harmonogram wdrożenia, jednak ze względu na zalecenia Narodowego Banku Polskiego nie rozpocznie się ono wcześniej niż w 2000 r. Trwają przygotowania do podpsiania umowy pomiędzy Kredyt Bankiem PBI, Sanchez Computer (dostawcą systemu) a ComputerLandem, który miałby zostać głównym wykonawcą wdrożenia.

Kredyt Bank PBI SA zakończył wstępny etap projektu wdrożenia systemu Profile, w którym m.in. opracowano sposoby rozwiązywania problemów związanych z różnicami pomiędzy produktami i procesami stosowanymi w banku a możliwościami, jakie daje nowy system. Znany jest także szczegółowy harmonogram wdrożenia, jednak ze względu na zalecenia Narodowego Banku Polskiego nie rozpocznie się ono wcześniej niż w 2000 r. Trwają przygotowania do podpsiania umowy pomiędzy Kredyt Bankiem PBI, Sanchez Computer (dostawcą systemu) a ComputerLandem, który miałby zostać głównym wykonawcą wdrożenia.

Równolegle trwają prace nad wyborem tzw. systemu back-office wykorzystywanego do obsługi operacji "na zapleczu" banku.