ComputerLand przejął PolSoft

ComputerLand kupił za prawie 38 mln zł 100% udziałów w firmie Projekty Bankowe PolSoft z Poznania specjalizującej się w obsłudze informatycznej sektora bankowo-finansowego. Tydzień wcześniej największy konkurent ComputerLandu na rynku bankowym - Softbank - przejął za ok. 26 mln zł firmę Wonlok informatyzującą Bank Gospodarki Żywnościowej.

ComputerLand kupił za prawie 38 mln zł 100% udziałów w firmie Projekty Bankowe PolSoft z Poznania specjalizującej się w obsłudze informatycznej sektora bankowo-finansowego. Tydzień wcześniej największy konkurent ComputerLandu na rynku bankowym - Softbank - przejął za ok. 26 mln zł firmę Wonlok informatyzującą Bank Gospodarki Żywnościowej.

"Dołączenie do większej grupy kapitałowej to jeden ze sposobów na rozwój. Rozważaliśmy również wejście na giełdę, ale w obecnych warunkach ekonomicznych nie miało to sensu" - mówi Dariusz Maik, prezes PB PolSoft. Niewykluczone że - podobnie jak w przypadku innych firm przejmowanych dotąd przez ComputerLand - PolSoft przez pewien czas będzie działał jako niezależny podmiot, a później zostanie wchłonięty przez nowego właściciela.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele ComputerLandu stwierdzili, że "zakup firmy PB PolSoft traktują jako długoterminową lokatę kapitałową realizowaną w ramach strategii rozwoju".

Przed transakcją większościowy pakiet udziałów (51%) w PB PolSoft należał do Banku Zachodniego WBK (pozostała część była własnością firmy IB PolSoft). Dzięki powiązaniom z bankiem PolSoft był jednym z głównych dostawców rozwiązań dla WBK, obecnie zaś bierze udział w projekcie wdrożenia nowego systemu ICBS firmy Fiserv w BZ WBK.

PB PolSoft przygotowuje konwersję danych do nowego systemu i interfejsy do komunikacji systemu ICBS z pozostałymi rozwiązaniami w tym banku.

Równocześnie z zawarciem umowy ComputerLand i PB PolSoft podpisały pięcioletni kontrakt z Bankiem Zachodnim WBK. Dzięki niemu obie firmy będą preferowanymi przez bank dostawcami produktów i usług informatycznych. Dotyczy to w szczególności kontraktów w obszarze systemów transakcyjnych (w tym systemów do obsługi kanałów sprzedaży), systemów typu business intelligence, a także rozwiązań wspierania sprzedaży i obsługi własnej banku.

PB PolSoft jest wyłącznym partnerem w Polsce firmy Temenos - producenta systemu bankowego Globus. Firma ta została zaproszona przez PKO BP do przetargu na wybór dostawcy systemu centralnego. Dzięki przejęciu poznańskiej spółki ComputerLand mógłby wystartować w konsorcjum z trzema dostawcami rozwiązań dla PKO BP, firmami Sanchez Computer, SAP i Temenos.

ComputerLand podał także, że "z jedną z instytucji finansowych podpisał dwie umowy na dostawę infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz realizację usług integracyjnych". Projekty mają być zrealizowane w tym roku. Wartość umów wynosi 26,5 mln zł.

Praktyka w bankach

Firma PB PolSoft została założona w 1989 r. Rok później rozpoczęła współpracę z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, który później został głównym udziałowcem. Od niedawna - związana dotychczas wyłącznie z sektorem finansowym - starała się pozyskać klientów w branży przemysłowej i administracji.

  • Przychody w 2002 r.: 30 mln zł

  • Liczba pracowników: 100

  • Rozwiązania własne: Sezam - system obsługi banku, iBIS - system obsługi klientów przez Internet, Maestro - system obsługi biura maklerskiego, mBroker 2000 - system obsługi klientów biura maklerskiego przez Internet, Agent III - system dla towarzystw emerytalnych, Asset Management - system do zarządzania portfelami aktywów, Portfolio FI - system ewidencyjno-księgowy dla funduszy inwestycyjnych i powierniczych, CRM Klucz - system wspomagania sprzedaży, Monit - system przetwarzania i analizy danych inwestycyjnych, BizAn - narzędzia analityczne do tworzenia systemów typu OLAP, DiMon - system rejestrujący w obrocie finansowym

  • Partnerzy: IBM (w zakresie technologii WebSphere i baz danych Informix), Software AG (Tamino, XML), Temenos (scentralizowanego systemu bankowego Globus)

  • Klienci: Bank Zachodni WBK, Nordea Bank Polska, BRE Bank, PTE Commercial Union, PTE SkarbiecŃEmerytura, ING BSK Asset Management, WBK AIB Asset Management, Deutsche Asset Management


TOP 200