ComputerLand pozbył się Cliniki

Spółka zbyła za 1 zł posiadane akcje portalu medycznego Clinika.pl na rzecz Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Transakcja jest wynikiem przyjętej przez CL strategii wycofywania się z finansowania przedsięwzięć internetowych.

ComputerLand sprzedał Polskiej Grupie Farmaceutycznej posiadane akcje spółki Clinika.pl. Transakcja jest wynikiem przyjętej przez CL strategii wycofywania się z finansowania przedsięwzięć internetowych.

Cenę sprzedaży akcji, których ewidencyjna wartość wynosi 4,9 mln zł, ustalono na 1 zł. Umowa zakłada jednak, że ComputerLand w ciągu 4 lat będzie miał prawo do wykupu od Polskiej Grupy Farmaceutycznej akcji spółki Clinika.pl po preferencyjnej cenie. Już w IV kw. 2001 r. CL objął wartość tych akcji stosowną rezerwą. Spółkę zarządzającą portalem medycznym ComputerLand i Polska Grupa Farmaceutyczna powołały w 2000 r. Akcje posiadane przez CL stanowiły 59,6% kapitału zakładowego Clinika.pl SA.

Zobacz również: