ComputerLand podsumowuje ubiegły rok

W 2001 r. integrator zwiększył przychody do 536 mln zł, głownie dzięki kontraktom realizowany w sektorze bankowo-finansowym i przemysłowym. W bieżącym roku spółka zamierza aktywniej działać w nowym obszarze – sektorze energetycznym.

ComputerLand SA przedstawiła wyniki finansowe za ubiegły rok. W 2001 roku spółka uzyskała przychody netto na poziomie 536,98 mln zł, co oznacza 15,2% wzrost w porównaniu z 2000 r. (466,16 mln zł). Zysk netto integratora wzrósł w 2001 r. prawie o jedną czwartą i wyniósł 30,33 mln zł (2000r. - 24,31 mln zł).

"Ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku były dla spółki dziesiątym z rzędu rentownym kwartałem. Najbardziej cieszy nas fakt, że zwiększyliśmy wskaźnik rentowności operacyjnej spółki z 8 do 8,4% - tego wymagali od nas inwestorzy i akcjonariusze", mówi Stanisław Chłoń, prezes zarządzający ComputerLandu.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Struktura przychodów spółki w minionym okresie obrachunkowym uległa zmianie, co było efektem zrewidowania założeń strategii produktowej. Ze sprzedaży usług i oprogramowania (którego 50% stanowi autorska produkcja firmy) spółka uzyskała 77% przychodów, pozostałą część obrotów stanowiła sprzedaż sprzętu. W strukturze tej największy procentowy udział mają przychody z działalności w sektorze bankowo-finansowym (40,5%). ComputerLand zrealizował m.in. kontrakty dla Kredyt Banku, NBP i Banku Zachodniego WBK. Wdrożenia w sektorze przemysłowym, m.in. kontrakty z Telewizją Polską SA, MPEC Wrocław czy MS Stolica, to kolejne 22,5% przychodów spółki. Umowy zrealizowane w sektorze publicznym to jedynie 17% ubiegłorocznych przychodów firmy. W tym sektorze ComputerLand pozyskał m.in. takich klientów jak: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Policję i Giełdę Papierów Wartościowych.

Pozostałą część przychodów ComputerLand wypracował dzięki realizacji kontraktów w sektorze telekomunikacyjnym (11%) i służbie zdrowia (9%). "Struktura przychodów w 2001 roku jest zbliżona do tej z dwóch ostatnich lat. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu w ciągu trzech ostatnich lat najlepsze wyniki osiągnęliśmy w sektorze opieki zdrowotnej – wzrost przychodów o 400%", powiedział prezes Chłoń.

Energetyka i doradztwo - tak

W 2002 r. spółka zamierza aktywnie działać w nowych obszarach. ComputerLand większy nacisk położy na sprzedaż opartą na doradztwie IT oraz szerszej opiece nad systemami informatycznymi strategicznych klientów. Już w marcu pracę rozpocznie 60-osobowy zespół konsultantów oddelegowanych do obsługi wdrożeń w sektorze energetycznym. Pod koniec stycznia tego roku integrator przejął za ok. 4,7 mln zł 100% udziałów w Centrum Informatyki Energetyki.

"Przejęcie CIE oraz pozyskanie SAP-a jako kluczowego partnera ma doprowadzić do tego, że w 2003 roku przychody z wdrożeń systemów i aplikacji w sektorze energetycznym będą porównywalne do tych z branży telekomunikacyjnej lub zdrowotnej. Za 2,3 lata chcemy zostać największym partnerem SAP-a w Polsce", wyjaśnia Michał Danielewski, zastępca prezesa zarządu i dyrektor generalny w ComputerLandzie.

Internet - nie

Spółka ograniczy w tym roku inwestycje w przedsięwzięcia internetowe, które do tej pory pochłonęły 16,2 mln zł. Realokacja środków inwestycyjnych przeznaczanych dotychczas na działalność internetową jest konieczna, gdyż nie przynosi firmie wzrostu jej wartości. „Zwrot z inwestycji internetowych jest niższy niż zakładaliśmy. Dlatego utworzyliśmy w 2001 roku rezerwy finansowe w wysokości 11 mln zł. W największym stopniu rezerwa ta dotyczy spółek Vendi.pl i Clinika.pl”, dodaje Sławomir Chłoń.

Vendi.pl jest pasażem handlowym stworzonym wspólnie przez ComputerLand i Agorę w celu umożliwienia małym i średnim przedsiębiorstwom sprzedaży w Internecie. Clinika.pl jest platformą medyczno-farmaceutyczną, która umożliwia specjalistom z branży medycznej korzystanie ze zbiorów danych oraz informacji związanych z ich praktyką zawodową i pacjentami. Clinika.pl powstała we współpracy z Polską Grupą Farmaceutyczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200