Computer Associates współpracuje z Data Treasury

Computer Associates i DataTreasury Corporation podpisały umowę o współpracy na polu projektowania i wdrażania rozwiązań biometrycznego sprawdzania tożsamości.

Computer Associates i DataTreasury Corporation podpisały umowę o współpracy na polu projektowania i wdrażania rozwiązań biometrycznego sprawdzania tożsamości.

Dwa rozwiązania – eTrust zaprojektowany przez Computer Associates i DataTreasury Biometric Authentication repository utworzą podstawę software’ową dla systemu identyfikacji biometrycznej. System ten ma na celu umożliwienie bezpieczniejszego przeprowadzania transakcji handlu elektronicznego poprzez zmniejszenie potrzeby wykorzystywania łatwych do złamania identyfikatorów i haseł. Główną korzyścią tego wspólnego rozwiązania w porównaniu z już istniejącymi jest możliwość bezpiecznej weryfikacji danych biometrycznych za pośrednictwem Internetu.

Nowe oprogramowanie ma znaleźć odbiorców przede wszystkim w dziedzinie handlu elektronicznego.

Na polskim rynku partnerem strategicznym CA jest warszawski integrator systemowy Softbank.

Computer Associates

www.ca.com


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200