Computer Associates oferuje eTrust Internet Defense

Computer Associates wprowadza do sprzedaży pakiet oprogramowania do ochrony systemów eBusiness.

Computer Associates wprowadza do sprzedaży pakiet eTrust Internet Defense. Oprogramowanie to jest zintegrowanym rozwiązaniem do ochrony krytycznych dla działalności firmy systemów eBusiness przed potencjalnie niebezpiecznymi atakami z Internetu oraz przed naruszeniem integralności systemu bezpieczeństwa.

eTrust Internet Defense zawiera:

-eTrust Firewall

-eTrust Content Inspection

-eTrust Intrusion Detection

-eTrust VPN (Virtual Private Network)

-eTrust Anti-virus (InoculateIT)

Powyższe programy mogą być instalowane jako pakiet lub też indywidualnie. Cena eTrust Internet Defense jako pakietu i ceny poszczególnych jego komponentów dla użytkownika końcowego nie zostały jeszcze ustalone.

Więcej informacji pod adresem www.ca.com/etrust


TOP 200