Compendium poszerza terytorium działań

Compendium zostało autoryzowanym centrum edukacyjnym Nokia I ISS w Europie Środkowo-Wschodniej

Compendium-Centrum Edukacyjne SA (Compendium) zawarło dwie nowe umowy z firmami: Nokia Internet Communications oraz Systems (ISS). Na mocy podpisanych porozumień Compendium uzyskało status autoryzowanego centrum edukacyjnego Nokia (Nokia Authorized Training Provider) oraz autoryzowanego ośrodka szkoleniowego ISS (ISS Authorized Training Center) w Europie Środkowo-Wschodniej, bez klauzuli ograniczenia terytorialnego.

Tym samym, Compendium stało się zapleczem szkoleniowym dla przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Kursy Nokia organizowane były przez Compendium już od roku, ale wyłącznie w języku angielskim. Po rocznej realizacji wspólnej polityki szkoleniowej, Nokia zdecydowała się podpisać umowę z pierwszym centrum edukacyjnym w tym regionie Europy.

Zobacz również:

Program szkoleń Nokia obejmuje kursy dotyczące rozwiązań Nokia Security Administration (NSA) oraz aplikacji Horizon Manager. Wspólnie z ISS Compendium przygotowało zestaw sześciu kursów w zakresie oprogramowania RealSecure, zaawansowanych rozwiązań IDS (ang. Intrusion Detection Systems) oraz systemów skanerów monitorujących podatność systemów IT na włamania.

Szkolenia adresowane są do administratorów systemów i zapór ogniowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zasobów oraz integratorów systemów sieciowych i szyfrujących. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie uruchomienia, obsługi i maksymalnego wykorzystania możliwości rozwiązań Nokia i ISS, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.

Szkolenia będą organizowane w Krakowie i Warszawie oraz na zamówienie, w wybranym miejscu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzone będą w języku polskim i angielskim przez autoryzowanych trenerów Compendium, Nokia i ISS.