Compendium poszerza terytorium działań

Compendium zostało autoryzowanym centrum edukacyjnym Nokia I ISS w Europie Środkowo-Wschodniej

Compendium-Centrum Edukacyjne Veracomp SA (Compendium) zawarło dwie nowe umowy z firmami: Nokia Internet Communications oraz Internet Security Systems (ISS). Na mocy podpisanych porozumień Compendium uzyskało status autoryzowanego centrum edukacyjnego Nokia (Nokia Authorized Training Provider) oraz autoryzowanego ośrodka szkoleniowego ISS (ISS Authorized Training Center) w Europie Środkowo-Wschodniej, bez klauzuli ograniczenia terytorialnego.

Tym samym, Compendium stało się zapleczem szkoleniowym dla przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Kursy Nokia organizowane były przez Compendium już od roku, ale wyłącznie w języku angielskim. Po rocznej realizacji wspólnej polityki szkoleniowej, Nokia zdecydowała się podpisać umowę z pierwszym centrum edukacyjnym w tym regionie Europy.

Zobacz również:

Program szkoleń Nokia obejmuje kursy dotyczące rozwiązań Nokia Security Administration (NSA) oraz aplikacji Horizon Manager. Wspólnie z ISS Compendium przygotowało zestaw sześciu kursów w zakresie oprogramowania RealSecure, zaawansowanych rozwiązań IDS (ang. Intrusion Detection Systems) oraz systemów skanerów monitorujących podatność systemów IT na włamania.

Szkolenia adresowane są do administratorów systemów i zapór ogniowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zasobów oraz integratorów systemów sieciowych i szyfrujących. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie uruchomienia, obsługi i maksymalnego wykorzystania możliwości rozwiązań Nokia i ISS, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.

Szkolenia będą organizowane w Krakowie i Warszawie oraz na zamówienie, w wybranym miejscu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzone będą w języku polskim i angielskim przez autoryzowanych trenerów Compendium, Nokia i ISS.