Compaq zawarł globalny kontrakt z GM

Przez okres trzech lat firma będzie dostarczać producentowi samochodów komputery stacjonarne i notebooki. W ramach umowy Compaq będzie również świadczył usługi konsultingowe dla kadry kierowniczej General Motors. Firmy nie ujawniły wartości kontraktu.

Compaq zawarł globalny trzyletni kontrakt na dostawę sprzętu komputerowego dla General Motors. Umową dotyczy dostaw komputerów stacjonarnych i notebooków oraz ich serwisu. Poprzez zawarcie porozumienia z firmą Compaq koncern motoryzacyjny zamierza ujednolicić swoją sprzętową platformę informatyczną.

W ramach porozumienia Compaq świadczył będzie również usługi konsultingowe dla kadry kierowniczej General Motors. Ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z opracowanym przez firmę w 1999 r. programem GM Executive Support Services.

Zobacz również:

Firmy nie ujawniły wartości kontraktu. Jego realizacja nie będzie obejmować zakładów GM w Polsce.


×