Compaq w Europie Wschodniej

Obroty Compaqa w Europie Wschodniej zwiększyły się w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o l66%, dostawy towarów wzrosły natomiast do 251%.

Obroty Compaqa w Europie Wschodniej zwiększyły się w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o l66%, dostawy towarów wzrosły natomiast do 251%.

Największe sukcesy Compaq odnosi w administracji rządowej, bankach i hotelach. Do swoich osiągnięć zalicza m.in. komputeryzację gabinetów premierów w Polsce i na Węgrzech, parlamentu Bułgarii, Banku Handlowego w Polsce i Narodowego Banku Oszczędnościowego na Węgrzech, hotelu Kempinski na Węgrzech. W naszej telewizji działają trzy sieci Novell, obsługujące Telewizyjną Agencję Informacyjną i dział reklamy, a składające się z serwerów i stacji roboczych Compaqa. Firma ma obecnie w Bułgarii, Chorwacji, Czecho-Słowacji, Polsce, Rosji, Słowenii, na Litwie i na Węgrzech 38 prywatnych autoryzowanych sprzedawców.


TOP 200