Compaq i Cable & Wireless będą świadczyć usługi jako firma ASP

Compaq zawarł umowę z brytyjskim operatorem telekomunikacyjnym Cable & Wireless, w ramach której firmy będą jako Application Service Provider (ASP) oferowały produkty oraz usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Compaq zawarł umowę z brytyjskim operatorem telekomunikacyjnym Cable & Wireless, w ramach której firmy będą jako Application Service Provider (ASP) oferowały produkty oraz usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Compaq ze swojej strony zainwestuje w produkty, usługi i rozwój 200 mln USD. Cable & Wireless natomiast przekaże 100 mln USD na rozbudowę oferty usługowej oraz kolejne 100 mln USD na budowę 20 centrów danych.

Porozumienie będzie dotyczyć przede wszystkim oprogramowania serwowanego w centrach komputerowych C&W, które zostanie przeniesione na platformy Compaqa. C&W zapewni także komunikację z wykorzystaniem własnej sieci bazowej IP przejętej od MCI Worldcom.

Compaq zapewni również urządzenia dostępowe - komputery osobiste i naręczne. Szczegóły dotyczące przygotowywanych usług i cen na razie nie zostały ujawnione.