Comp wdroży system w Cuprum Banku

Rzeszowski Comp zawarł umowę na wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego w Cuprum Banku z Lubina, należącym do Dominet SA. Wartość kontraktu nie została ujawniona.

Comp Rzeszów wdroży scentralizowany system informatyczny w Cuprum Banku z Lubina, należącym do Dominet SA. Wdrożenie systemu ma być etapem przygotowań do przekształcenia regionalnego Cuprum Banku w bank ogólnopolski. Dominet SA planuje zbudowanie sieci placówek banku w całej Polsce ukierunkowanych na obsługę klientów indywidualnych.

Wdrożone rozwiązanie będzie oparte na modułach autorskiego systemu Compu dla sektora bankowego - def2000. W pierwszym etapie, do października br., planowane jest uruchomienie głównego systemu transakcyjnego. W drugiej fazie projektu zostaną wdrożone hurtownia danych i system raportowania wewnętrznego. Wartość kontraktu nie została ujawniona.

Zobacz również:


TOP 200