Comp w ministerstwie

Comp SA zakończył trwające 5 miesięcy wdrożenie architektury klastrowej w Ministerstwie Gospodarki. Rozwiązanie jest oparte na serwerach Sun Microsystems i oprogramowaniu Veritas Software.

Spółka dostarczyła serwery Sun Enterprise E450 i Sun Fire 880 wraz z macierzą A5200. Dodatkowy serwer Sun Fire V880 zainstalowano w Centrum Informacji Gospodarczej, jednostki pomocniczej ds. technicznych przy Ministerstwie Gospodarki. Korzystając z istniejącej architektury sprzętowej, wdrożył ponadto usługi klastrowe Veritas Software, które objęły system produkcyjny ministerstwa. W tym ostatnim przypadku, poza oprogramowaniem Veritas Software, Comp wdrożył także własne rozwiązania. Klaster ma umożliwić pracę resortu na serwerze zapasowym w przypadku awarii serwera podstawowego.

Umowa przewiduje, że Comp zapewni wsparcie w zakresie produktów Veritas Software. Ponadto przez 3 lata firma będzie serwisować serwery Sun Microsystems.