Comp przejdzie pod kontrolę Prokomu

Wszystko jest już jasne. To Prokom Software zostanie inwestorem w Comp SA. Firmy zawarły 23 grudnia porozumienie w tej sprawie. W ramach umowy Prokom Software zobowiązał się do objęcia 555 000 akcji emisji serii H po cenie 37,5 zł, oferowanych przez Comp S.A. w ramach oferty publicznej, która rozpocznie się w dniu 29 grudnia 2004 roku. Co więcej Prokom przejmie także 550 000 akcji należących do Jacka Papaja (głównego udziałowca Comp S.A.), z opcja zwiększenia pakietu do 800 000 akcji. Po przeprowadzeniu transakcji Prokom miałby kontrolę nad 49% kapitału Comp SA.

Strony zawarły już porozumienie o współpracy na rynku IT. Prokom chce powierzyć spółce Comp rolę centrum kompetencyjnego w zakresie rozwoju systemów i produkcji urządzeń kryptograficznych oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

"Zawarta umowa umożliwi Prokom Software S.A. objęcie w Comp S.A. roli inwestora strategicznego, a z czasem na przejęcie kontroli nad spółką. Nabywanie przez Prokom akcji Comp będzie rozłożone w czasie, dlatego nie będzie konieczności ogłaszania publicznego wezwania. Prokom nabędzie akcje od Jacka Papaja w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Comp z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień doręczenia Jackowi Papajowi oświadczenia Prokom o przyjęciu oferty na realizację opcji call. Jako, że umowa zawiera szereg warunków uzależniających wykonanie opcji call przez Prokom od uzyskania przez tę spółkę stosownych zgód odpowiednich organów na nabywanie akcji Comp, Jacek Papaj i Prokom uzgodnili, że o ile obie strony wyrażą zgodę możliwe będzie zamiast wykonania przez Prokom opcji call na akcje Jacka Papaja uzgodnienie połączenia Comp ze spółką wskazaną przez Prokom, lub wniesienie przez Prokom wkładu niepieniężnego do Comp SA. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenie warunków zawarcia ewentualnej umowy, w tym również warunku uprawniającego Jacka Papaja do żądania nabycia przez Prokom części akcji będących w jego posiadaniu o łącznej wartości nie większej niż 20 mln zł" - głosi oficjalny komunikat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200