Comp do przodu

Rzeszowska spółka należąca do Grupy Comp w I kw. br. uzyskał ponad 14 mln zł przychodu i 1,95 mln zł zysku netto.

Rzeszowski Comp SA w I kw. br. uzyskał ponad 14 mln zł przychodu i 1,95 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku, należąca do Grupy Comp spółka, osiągnęła przychód na poziomie 12,5 mln zł i wypracowała 1,4 mln zł zysku.

W okresie styczeń-marzec Comp zawarł umowy na dostawę rozwiązań informatycznych z Bankiem Pocztowym oraz Invest Bankiem, w którym wdroży autorski system obsługi inwestycji kapitałowych i-Force1. Oprogramowanie to od marca 2001 r. działa także w irlandzkiej firmie ubezpieczeniowej należącej do Grupy Rabobank.

Zobacz również: