CommonSign Warsaw 2012 - kolejny Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

Zbliża się Electronic Signature Interoperability Summit - II Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego.

Organizatorzy zachęceni sukcesem ubiegłorocznego Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego zapraszają na kolejną edycję pod nazwą "CommonSign Warsaw 2012" - Electronic Signature Interoperability Summit Podobnie jak w zeszłym roku impreza składać się będzie z części testowej ( obejmującej stały zestaw testów, testy powtarzane ze względu na słaby wynik w 2011 r. oraz nowe testy) i towarzyszącej jej merytorycznej konferencji.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Zarówno konferencja jak i testy mają charakter otwarty dla polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego - podają organizatorzy.

Podobnie jak przed rokiem impreza organizowana jest przez Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service. Patronat honorowy nad CommonSign 2012 objął osobiście Pan Waldemar Pawlak Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Polski Komitet Normalizacji, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Data i miejsce wydarzenia: 25-26 października 2012 r. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Tygodnik Computerworld jest patronem medialnym tego wydarzenia. Więcej informacji na stronie organizatorów - CommonSign oraz IMM.

Cele testu

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego ma zweryfikować możliwości współpracy aplikacji do składania podpisu elektronicznego i dać obraz dojrzałości rynku podpisu elektronicznego. Kolejnym celem przeprowadzania testu jest gromadzenie informacji dotyczących ewolucji rynku podpisu elektronicznego. Ze względu na trwającą racjonalizację standardów dotyczących podpisu elektronicznego, pojawia się szereg zmian w warstwie standaryzacyjnej. Wraz ze zmianami standardów pojawia się potrzeba testowania aplikacji na prawidłowość obsługi wprowadzanych zmian.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200