CommonSign Warsaw 2012

Zeszłoroczny Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego cieszył się taką popularnością, że odbędzie się kolejna jego edycja (pod nieco zmodyfikowaną nazwą). Konferencja CommonSign Warsaw 2012 - Electronic Signature Interoperability Summit odbędzie się w dniach 25-26 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Podobnie jak w zeszłym roku impreza składać się będzie z części testowej ( obejmującej stały zestaw testów, testy powtarzane ze względu na słaby wynik w 2011 r. oraz nowe testy) i towarzyszącej jej merytorycznej konferencji.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Zarówno konferencja jak i testy mają charakter otwarty dla polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego.

Podobnie jak przed rokiem impreza organizowana jest przez Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service. Patronat honorowy nad CommonSign 2012 objął osobiście Pan Waldemar Pawlak Wicepremier i Minister Gospodarki. Wydarzeniu patronują także Polski Komitet Normalizacji, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Wszyscy uczestnicy konferencji i testów otrzymują po zakończeniu imprezy raport podsumowujący przeprowadzone testy a najlepsze testowane aplikacje otrzymają znaki jakości Seal i Golden Seal.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach konferencji.

Networld jest patronem medialnym wydarzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200