Comarch udostępnił nową wersję systemu ERP

Z końcem października ukazała się najnowsza wersja zintegrowanego systemu klasy ERP Comarch Egeria 6.0. W najnowszej wersji poszerzono funkcjonalności modułów logistycznych o planowanie zakupów, kontrolę budżetową zamówień i wnioski realizatora, a moduły HRM rozbudowano o obsługę delegacji krajowych i zagranicznych. Wśród nowych funkcjonalności pojawił się również moduł e-Deklaracje.

Moduł zakupowy dedykowany jest do planowania, realizacji i kontroli zakupów. Jest on w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch Egeria, takimi jak remonty i obsługa techniczna, projekty i controling, co w rezultacie pozwala w sposób efektywny prowadzić proces planowania i kontroli zakupów na każdym etapie realizacji. W nowej wersji systemu moduły HRM systemu rozbudowano z kolei o obsługę delegacji krajowych i zagranicznych. Nowy moduł oferuje interfejs webowy pozwalający na składanie wniosków na delegacje. Złożony wniosek podlega obiegowi zgodnie ze zdefiniowanymi statusami i obiegiem wynikającym z uprawnień do statusów. System wspiera też kalkulacje planowanych kosztów delegacji. Po odbyciu delegacji system umożliwia rozliczenie delegacji wraz z wygenerowaniem standar¬dowych dokumentów rozliczeniowych.

Wśród nowych funkcjonalności systemu Egeria pojawił się również moduł e-Deklaracje do obsługi deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Moduł eDeklaracje w praktyce eliminuje konieczność żmudnego przygotowywania, drukowania, podpisywania i wysyłania dokumentów papierowych. Automatyczna generacja deklaracji PIT-11 i PIT-40 dla pracowników pozwala na sprawne przygotowanie deklaracji, łatwą weryfikację poprawności danych i efektywną autoryzację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego jednoznacznie identyfikującego podmiot wystawiający deklarację oraz gwarantującego bezpieczeństwo przesyłanych danych i ich niezmienność w trakcie transmisji danych.

Zobacz również:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200