Comarch przejmuje francuską firmę świadczącą usługi IT sektorowi medycznemu

Wygląda na to, że w dobie pandemii koronawirusa Covid-19 Comarch (jedna z największych firm IT w Polsce) zdecydował się mocniej wkroczyć na rynek medyczny. Comarch poinformował bowiem, że podpisał dzisiaj umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil En Strategie Informatique S.A.S. (w skrócie 2CSI). Spółka ma swoją centralę w Cergy i dostarcza na rynek francuski rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych.

W ramach transakcji Comarch nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 tysięcy akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Zgodnie z podaną informacją akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej cztery euro dwadzieścia centów, tj. 19,09 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniesie dwa miliony sto tysięcy euro, to jest ok. 9,5 mln złotych.

Podana informacja została uznana przez Zarząd Comarch S.A. za informację poufną ze względu na fakt, że transakcja przejęcia innego podmiotu wykracza poza zakres typowych transakcji zawieranych przez Spółkę, a dzięki niej Grupa Comarch uzyska istotne wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarze usług informatycznych w sektorze e-Health na rynku europejskim.

Zobacz również:


TOP 200