Comarch Commission & Incentive w Skandia Życie

Comarch uruchomił w Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA system Comarch Commission & Incentive.

Zadaniem platformy prowizyjnej jest zarządzanie siecią sprzedaży towarzystwa, prowadzenie rozliczeń prowizyjnych i udostępnianie pracownikom bieżącej informacji dotyczącej wyników sprzedaży oraz ich wynagrodzenia. „Zakończyliśmy pierwszą fazę wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive w Skandia Życie, uruchamiając pełną funkcjonalność rozwiązania w zakresie wewnętrznego kanału dystrybucji. W ramach drugiej fazy przygotowujemy się do uruchomienia obsługi kanałów zewnętrznych” – mówi Maciej Ślósarczyk, kierownik konsultingu ubezpieczeniowego w Comarch.

„Priorytetem Skandia Życie jest budowa i utrzymywanie trwałych relacji z naszymi klientami. W tym celu zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego modelu dystrybucji, którego elementem jest uruchomienie nowego systemu ułatwiającego zarządzanie siecią sprzedaży (...). Ważne dla nas było też zapewnienie transparentności poprzez raportowanie wyników sprzedaży naszym współpracownikom i partnerom oraz spełnienie wymogów regulatora rynku” – mówi Konrad Jędrzejewski, dyrektor Pionu Operacyjnego, Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.


TOP 200