ComArch wycenia w Fortis Banku

ComArch podpisał z Fortis Bankiem umowę na udzielenie licencji i wdrożenie aplikacji ComArch Orlando Derywaty.

System m.in. automatyzuje proces wyceny transakcji opcyjnych oraz wspomaga zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością operacyjną banku. System Orlando będzie zintegrowany z centralnym systemem informatycznym oraz z systemem do rejestracji transakcji. ComArch Orlando Derywaty, który będzie wyceniał różnorodne instrumenty opcyjne oparty jest na komponentach FEA (Financial Engineering Associations).

- Sektor finansowo bankowy należy do najważniejszych sektorów w ComArch, a klientami firmy są największe instytucje finansowe w Polsce. Rozwijamy również działalność na zagranicznych rynkach finansowych. - ComArch sprzedaje systemy informatyczne do największych firm leasingowych w Rosji - poinformował Grzegorz Błażewicz, rzecznik prasowy krakowskiej spółki. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży ComArchu w sektorze finansowo-bankowym wyniosły prawie 50 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200