ComArch wdroży internetowy system w Wielkopolskim Banku Kredytowym

Wielkopolski Bank Kredytowy SA podpisał z ComArch SA umowę na wdrożenie internetowego systemu obsługi klienta dla Centralnego Biura Maklerskiego WBK SA.

Wielkopolski Bank Kredytowy SA podpisał z ComArch SA umowę na wdrożenie internetowego systemu obsługi klienta dla Centralnego Biura Maklerskiego WBK SA.

Klienci tego biura wkrótce będą mogli - za pomocą przeglądarki WWW - sprawdzić stan rachunków, sprzedać i kupić papiery wartościowe, a także dokonywać innych inwestycji. Wdrożenie zostanie wykonane na bazie produktu VIBank, należącego do rodziny - ComArch Virtual World.

ComArch zawarł także umowę wartości 220 tys. euro z Telefonią Lokalną SA na dostawę i instalację wyposażenia Centrum Drukowania i Kopertowania.


TOP 200