ComArch podwyższył prognozę wyników finansowych

Zarząd ComArch SA skorygował w górę prognozę wyników finansowych na rok 1999, która była przedstawiona w prospekcie emisyjnym akcji serii D.

Zarząd ComArch SA skorygował w górę prognozę wyników finansowych na rok 1999, która była przedstawiona w prospekcie emisyjnym akcji serii D. Nowa prognoza zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 115 mln zł (poprzednio 85 mln zł). Zysk netto na koniec roku wyniesie 13,8 mln zł (10,6 mln zł). Prognoza została sporządzona w oparciu o zakontraktowane i przewidywane do uzyskania przychody przypadające na ten rok.