ComArch dla Statoil

Spółka ComArch Kraków podpisała umowę na czas nieokreślony ze Statoil Polska na outsourcing infrastruktury teleinformatycznej.

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy w ciągu pierwszych pięciu lat jej realizacji wyniesie 11,8 mln zł.

W pierwszym półroczu przychody grupy wyniosły 65,9 mln zł, zaś na zysk netto spółki ponad 4,9 mln zł.

Zobacz również:


×