ComArch: aneks na Tytan

Spółka zawarła z TP SA aneks rozszerzający umowy licencyjne i umowy usług wsparcia technicznego na system billingowy Tytan.

ComArch SA zawarła z TP SA aneks rozszerzający umowy licencyjne i umowy usług wsparcia technicznego na system billingowy Tytan.

Wartość zawartych między stronami umów aneksowych wynosi 912 tys. EUR.

Zobacz również:


TOP 200