Cognos też chce EII

Cognos postanowił pójść w ślady Business Objects. BO nawiązała ostatnio współpracę z Actuate - producentem oprogramowania umożliwiającego przeszukiwanie wielu źródeł danych za pomocą jednego zapytania SQL czy Xquery.

Cognos postanowił pójść w ślady Business Objects. BO nawiązała ostatnio współpracę z Actuate - producentem oprogramowania umożliwiającego przeszukiwanie wielu źródeł danych za pomocą jednego zapytania SQL czy Xquery.

W dziedzinie tej, zwanej Enterprise Information Integration, Cognos postanowił nawiązać bliższą współpracę z firmą Composite Software. Na dowód chęci nawiązania długookresowej współpracy Cognos zakupił akcje Composite za równowartość 4,5 mln USD.


TOP 200