Co zdziałało UKE w 2007 roku

W roku 2007 Prezes UKE kontynuował i zakończył realizację "Strategii Regulacyjnej 2006 - 2007. Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?" Co udało mu się osiągnąć? Na to pytanie odpowiada sprawozdanie z działalności w 2007 r., które 28 kwietnia br. Prezes UKE przekazał Ministrowi Infrastruktury.

Przypomnijmy, że wśród podstawowych założeń wspomnianej Strategii znalazły się m.in. zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawa jakości i obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zapewnienie powszechnego, taniego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wzrost liczby użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Jak informuje na swojej stronie internetowej UKE, wśród najważniejszych dokonań urzędu w 2007 r. w zakresie telekomunikacji można wymienić np. nałożenie na TP S.A. obowiązków regulacyjnych na rynkach świadczenia usług telekomunikacyjnych, stworzenie narzędzi do efektywnego wdrażania regulacji kosztowych (modele: kalkulacji kosztów hurtowej dzierżawy łączy oraz kalkulacji kosztów szerokopasmowej transmisji danych) oraz przygotowanie mapy dostępności do szerokopasmowego Internetu w ramach Bitstream Access.

Natomiast w zakresie współpracy międzyoperatorskiej Urząd Komunikacji Elektronicznej może się pochwalić działaniami tj. ustalenie niższych stawek rozliczeń za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej (MTR), zmiana oferty ramowej TP S.A. określającej warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej, zatwierdzenie oferty ramowej określającej warunki zawierania przez TP z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych czy

zobowiązanie TP S.A. do zmiany oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego.

Jak podaje Prezes UKE na stronie internetowej w wyniku działań urzędu wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz ilość jego klientów widocznie rośnie, we wszystkich obszarach rynku obserwujemy dynamiczny spadek cen, a w niektórych jego segmentach, klient otrzymuje także znacznie lepszą jakość usług. Ponadto w większości obszarów rynku zdecydowanie wzrasta jego stopień konkurencyjności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200