Co zawiera Exchange 12?

Nowa wersja Microsoft Exchange - Exchange 12 - ma mieć kilka interesujących i użytecznych mechanizmów. Poniżej klika nowości, które Microsoft planuje w kolejnej wersji swojego systemu messagingu.

* Exchange umożliwi szersze używanie go w różnych rolach, z których wszystkie mogą być uruchomione z pojedynczego serwera, dla mniejszych organizacji, lub segmentowane na różne serwery dla dużej organizacji. Role te obejmują bramę (zarządzanie portem 25 i funkcje utrzymywania); most/hub ( dla zarządzania polityką i funkcjami transportowymi); usługi zunifikowanej komunikacji (interfejs PBX, poczta głosowa i zarządzanie faksem); usługi skrzynki pocztowej oraz usługi dostępu klienckiego. Wiadomości poczty głosowej mogą być routowane przez serwer mostowy w celu przechowania, aczkolwiek nie będzie możliwości konwersji wiadomości głosowych na tekst.

* Exchange 12 ma automatycznie szyfrować wiadomości - na zasadzie domyślności.

* Nowa wersja ma zawierać reguły transportu, które są modyfikowalne za pomocą edytora reguł i mają obejmować oddzielne zestawy reguł dla zarządzania politykami przechowywania i usuwania. Microsoft nie planuje żadnej wersji Exchange 12, która byłaby specjalnie zaprojektowana na zgodność z różnymi aktami normatywnymi: np. HIPAA

* Nowy interfejs administracyjny użytkownika w Exchange 12 zawierał będzie nowe mechanizmy CLI (Comand Line Interface)

* Exchange 12 zostanie wyposażony w mechanizmy pełnej indeksacji i przeszukiwania tekstowego.

Exchange 12 ma pojawić w wersji beta dla wybranego zespołu testerów w czwartym kwartale b.r. Szerszej dostępna wersja beta planowana jest na połowę roku 2006, a wydanie finalne na przełom lat 2006/2007.

Chociaż niektóre z tych mechanizmów i możliwości są już dostępne w innych systemach messagingu, nowa wersja Exchange będzie jednak dużym krokiem do przodu dla dzisiejszych użytkowników Exchange.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200